Przetarg 7904855 - Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu...

   
Analizuj Zamówienie 7904855 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez z
organizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju.
Numer referencyjny: DA.III.2721.2.36.2020

1. Przedmiotem Umowy jest: „Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju” obejmująca dostawę wg kodu CPV :
a) 09132100-4 - benzyna bezołowiowa,
b) 09134100-8 - olej napędowy.
2. Zamawiający przewiduje dokonania w okresie obowiązywania umowy zakupów następujących asortymentów oraz ilości paliwa:
a) benzyna bezołowiowa Pb 95 - w ilości do 30 000 litrów,
b) benzyna bezołowiowa Pb 98 - w ilości do 10 000 litrów,
c) olej napędowy ON - w ilości do 30 000 litrów,
d) olej napędowy ON premium - w ilości do 10 000 litrów.
(Zamawiający pod pojęciem „premium” rozumie olej napędowy klasy premium o podwyższonych właściwościach o minimalnej liczbie cetanowej 55).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu Umowy określonego w pkt. 2 bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540396757-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: 12.01.2021 r., godzina 11:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: 14.01.2021 r., godzina 11:00.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża surowce napędowe
kody CPV 9132100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się