Przetarg 9937142 - Dostawa oraz montaż mebli biurowych, krzeseł i foteli na...

   
Analizuj Zamówienie 9937142 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa oraz montaż mebli biurowych, krzeseł i foteli na okres 12 miesięcy dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katow
icach Numer referencyjny: RZP/PN/100/23
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z montażem mebli biurowych, krzeseł i foteli na okres 12 miesięcy dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Krzesła i fotele Część nr 1 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem krzeseł i foteli na okres 12 miesięcy dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej załącznik nr 3.1. do SWZ.
Meble biurowe Część nr 2 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych na okres 12 miesięcy dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.2. do SWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej załącznik nr 3.2. do SWZ.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 189-590315 z dnia 2023-10-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 28
Powinno być:
Okres w dniach: 49
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 28
Powinno być:
Okres w dniach: 49
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2024
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2024
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/10/2023
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/10/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 09:00
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39100000, 39112000, 39113100, 39130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10125348 2023-12-04
godz. 10:00
WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA Dostawa fotela biurowego do WMK S.A. przy ul. Senatorskiej 1 w Krakowie -
10113008 2023-12-05
godz. 00:00
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE Wykonanie, dostawa i montaż mebli.
10101684 2023-12-05
godz. 09:00
URZĄD GMINY MOKOBODY „ Utworzenie gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii na terenie gminy Mokobody” WYPOSAŻENIE GABINETU REHABILITACJI I FIZJOTERAPII 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie no...
10125005 2023-12-05
godz. 12:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Szafy kartotekowe metalowe PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szafa kartotekowa metalowa na dokumenty - 4 szuflady wymiary wewnątrz wys. 244 mm(front 280) szer. 330 mm, gł. 585 mm - wymiary zewnętrz...
10127177 2023-12-06
godz. 09:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W OLSZTYNIE ZAKUP I DOSTAWĘ FOTELI CLUB
10120362 2023-12-08
godz. 10:00
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Zakup mebli biurowych - wyposażenie laboratorium na potrzeby realizacji zadania: "Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” Część 1: Część1: Zakup mebli biurowy...
10110375 2023-12-08
godz. 12:00
URZĄD GMINY GALEWICE ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 3 GABLOT WNĘKOWYCH W URZĘDZIE GMINY W GALEWICACH
10114700 2023-12-08
godz. 12:00
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Dostawa foteli biurowych dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku ul. Sosnowa 2
10125102 2023-12-11
godz. 10:00
JANTAR WODY MINERALNE SP. Z O.O. W KOŁOBRZEGU Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych mebli dla firmy Jantar Wody Mineralne Sp. z o.o. w Kołobrzegu wraz z ich montażem, ustawieniem w pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego oraz reg...
10121567 2023-12-12
godz. 10:00
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Część 1: Dostawa mebli biurowych szczegółowo określonych w zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część 2: Dostawa regałów i stołu metalowego szczegółowo określonych w zał. nr 1 d...