Przetarg 7870892 - Dostawa oleju napędowego do agregatów prądotwórczych...

   
Analizuj Zamówienie 7870892 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa oleju napędowego do agregatów prądotwórczych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gosp
odarki Wodnej we Wrocławiu Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.130.2020
Wartość bez VAT: 58 536.59 PLN
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2021 r. ok. 12 000 litrów oleju napędowego do agregatów prądotwórczych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie dla jednostek terenowych w Zwierzyńcu oraz Siestrzechowicach oraz Zarządu Zlewni we Wrocławiu dla jednostek terenowych w Rzeczycy oraz Prawikowie.Wykaz jednostek, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw paliwa zawiera harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz zał. nr 1 do umowy.Podana ilość paliwa oraz terminy dostaw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany wg bieżących potrzeb, maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:a) dostarczone paliwo winno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680) oraz odpowiednio norm PN – EN 590;b) realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie, stosownie do potrzeb, zgodnie z załączonym harmonogramem;c) wielkość dostaw ma charakter szacunkowy;d) terminy dostaw ujęte w harmonogramie mają charakter orientacyjny;e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wielkości dostaw.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża surowce napędowe
kody CPV 9100000, 9130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się