Przetarg 7541588 - DOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ ORAZ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7541588 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-18
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ ORAZ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.27.2020

1. Przedmiotem zamówienia je
st dostawa odzieży i sprzętu sportowego w podziale na 5 zadań:
Zadanie 1 – dostawa obuwia sportowego,
Zadanie 2 – dostawa odzieży sportowej letniej,
Zadanie 3 – dostawa sprzętu sportowego,
Zadanie 4 – dostawa odzieży i obuwia sportowego zimowego,
Zadanie 5 – dostawa sprzętu sportowego zimowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
4. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta.
5. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia odzieży i sprzętu sportowego, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
6. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – dostawa obuwia sportowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i sprzętu sportowego w podziale na 5 zadań: Zadanie 1 – dostawa obuwia sportowego, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 4. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. 5. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia odzieży i sprzętu sportowego, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 6. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 – dostawa odzieży sportowej letniej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i sprzętu sportowego w podziale na 5 zadań: Zadanie 2 – dostawa odzieży sportowej letniej, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 4. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. 5. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia odzieży i sprzętu sportowego, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 6. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 – dostawa sprzętu sportowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i sprzętu sportowego w podziale na 5 zadań: Zadanie 3 – dostawa sprzętu sportowego, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 4. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. 5. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia odzieży i sprzętu sportowego, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 6. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 – dostawa odzieży i obuwia sportowego zimowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i sprzętu sportowego w podziale na 5 zadań: Zadanie 4 – dostawa odzieży i obuwia sportowego zimowego, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 4. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. 5. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia odzieży i sprzętu sportowego, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 6. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5 – dostawa sprzętu sportowego zimowego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i sprzętu sportowego w podziale na 5 zadań: Zadanie 5 – dostawa sprzętu sportowego zimowego, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. 4. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. 5. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia odzieży i sprzętu sportowego, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 6. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.
branża Odzież, obuwie, tekstylia, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża odzież, sprzęt sportowy
kody CPV 18412000, 37400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się