Przetarg 7143221 - Dostawa odczynników do serologii mikrobiologicznej wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 7143221 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników do serologii mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów, testów do oznaczania mononukleozy i kalprot
ektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych.
Numer referencyjny: DA.ZP.242.75.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do serologii mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów, testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” lub „urządzeniem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty dla poszczególnych pakietów.
Projekty umów stanowiące Załącznik nr 5A do SIWZ (dotyczy Pakietów nr 1, 2), Załącznik nr 5B do SIWZ (dotyczy Pakietów nr 3 ÷ 18) są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do serologii mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” lub „urządzeniem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5A do SIWZ (Pakiet nr 1) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do serologii mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” lub „urządzeniem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5A do SIWZ (Pakiet nr 2) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 3). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 3) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 4). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 4) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 5). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 5) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 6). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 6) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 7). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 7) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 8). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 8) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 9). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 9) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 10). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 10) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 11). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 11) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 12). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 12) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 13). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 13) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 14). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 14) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 15). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 15) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 16). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 16) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 17). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 17) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania mononukleozy i kalprotektyny, sprzętu drobnego do analityki ogólnej oraz odczynników do badań histopatologicznych, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, zwanym dalej Zamawiającym w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 18). Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ (Pakiet nr 18) jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540246353-N-2019 z dnia: 2019-11-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-11-19, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-11-22, godzina: 10:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696000, 33696500, 33793000, 38000000, 38434000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się