Przetarg 8165819 - Dostawa odczynników do badań parametrów równowagi...

   
Analizuj Zamówienie 8165819 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-28
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników do badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów.

Część 1 Dostawa od
czynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do szybkich badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

Część 2 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych oraz pozostałych niezbędnych akcesoriów do badania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze ABL90 FLEX PLUS na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

Część 3 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych oraz pozostałych niezbędnych akcesoriów do badania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

Część 4 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych oraz pozostałych niezbędnych akcesoriów do badania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Bloku Operacyjnego;

Część 5 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych oraz pozostałych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Oddziału Reumatologii i Chorób Płuc;

Część 6 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych oraz pozostałych niezbędnych akcesoriów do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem;

Część 7 1. Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych oraz pozostałych niezbędnych akcesoriów do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

Część 8 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych oraz pozostałych niezbędnych akcesoriów do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą dwóch analizatorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej;

Część 9 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych oraz pozostałych niezbędnych akcesoriów do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – COVID część „czysta”.DZPU.2632.17.2021
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33100000, 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się