Przetarg 8871179 - Dostawa odczynników do badań mikrometodą kolumnową...

   
Analizuj Zamówienie 8871179 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników do badań mikrometodą kolumnową żelową do oznaczania antygenów krwinek czerwonych , poszukiwania i ident
yfikacji przeciwciał naturalnych, odpornościowych i autoprzeciwciał

Dostawa odczynników do badań mikrometodą kolumnową żelową do oznaczania antygenów krwinek czerwonych (ABO, RhD i in. układów), poszukiwania i identyfikacji przeciwciał naturalnych, odpornościowych i autoprzeciwciał oraz krwinek wzorcowych i zestawów kontrolnych do codziennej kontroli jakości, materiałów zużywalnych do badań w immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora, wirówek, oraz pipet kompatybilnych z posiadanym analizatorem TECHNO TWIN STATION oraz urządzeniami ID System DiaMed/BioRad

3/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00149734/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-11 09:00
Po zmianie:
2022-05-16 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-11 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-09
Po zmianie:
2022-06-14
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8854210 2022-05-27
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE Dostawa aparatury medycznej Numer referencyjny: ZP/PN/6/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej (zwanego dalej :przedmiotem umowy”) do SPZOZ w Lubartowie wraz z rozładun...
8893746 2022-05-27
godz. 10:00
SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O. "Sukcesywna dostawa leków do Jednostek Sanatoria Dolnośląskie" Część 1: Antybiotyki, chemioterapeutyki Część 2: Leki gastryczne Część 3: Leki przeciwgrzybicze Część 4: Leki prze...
8863371 2022-05-27
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE Dostawa specjalistycznych osłon, folii operacyjnych, wyrobów medycznych stosowanych w laparoskopii Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/XXV/22 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa specjalisty...
8875576 2022-05-31
godz. 09:30
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE W GDAŃSKU Dostawa implantów piersi dla UCK. Numer referencyjny: 66/PN/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów piersi dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiac...
8891056 2022-06-03
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Dostawa implantów do osteosyntezy i innych materiałów do zabiegów ortopedycznych Część 1: Pakiet nr 1 • Dostawa płyt do zespoleń kości długich , określonych w formularzu asortymentowo – cen...
8896645 2022-06-10
godz. 10:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ ZAKURZONEJ W WARSZAWIE na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Inflancka – dostawa aparatury medycznej w podziale na pakiety Numer referencyjny: P/08/SPRZMED/2022 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są zakupy inwest...
8906877 2022-06-13
godz. 09:00
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Dzierżawa sprzętu oraz dostawa materiałów zużywalnych do zabiegów elektrofizjologicznych i krioablacji Numer referencyjny: FDZP.226.13.2022 Dzierżawa sprzętu oraz dostawa materiałów zużywaln...
8902997 2022-06-14
godz. 09:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE Dostawa odczynników do oznaczania markerów chorób zakaźnych wraz z dzierżawą analizatora Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XXVI/22 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników do oznacza...
8903073 2022-06-15
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ Dostawa sprzętu endowaskularnego Numer referencyjny: 20/22 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, sprzętu endowas...
8910087 2022-06-17
godz. 11:00
WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do płukania cewnika moczowego i płynów do irygacji dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze Numer referencyjny: ZP/PN/54/12/2021 Dostawa płynów infuzyjnych, płyn...