Przetarg 7199761 - Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek...

   
Analizuj Zamówienie 7199761 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-02
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu ZPR PWr – Zintegrowa
ny Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej - zadania.
Numer referencyjny: ZP/BZP/406/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych w ramach potrzeb Politechniki Wrocławskiej dla projektu „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” - zadania.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazową.
Dostawa przedmiotu zamówienia (dla zadania nr 1 i 2) obejmuje dostarczenie materiałów na własny koszt i własnym transportem. Adres dostawy: Wydział Chemiczny, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław (bud. A-2).
Kod CPV: 33696300-8 Odczynniki chemiczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ – dla zadania nr 1 i 2.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, z wyłączeniem tego przedmiotu zamówienia, dla którego producent zastrzegł krótszy termin ważności tzn. gdy z cech produktu wynika krótszy termin przydatności. Wykonawca gwarantuje termin ważności fabrycznie nowych produktów na okres wskazany przez producenta i zdatnych do użytku przez okres nie mniejszy niż 70% ważności okresu przydatności (określonego przez producenta), licząc od daty dostawy przedmiotowych produktów do Zamawiającego.
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 33696300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się