Przetarg 6799809 - Dostawa odczynnika do krioprezerwacji komórek...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6799809 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynnika do krioprezerwacji komórek krwiotwórczych
Numer referencyjny: EO/LA-2732/22/19

Odczynnik DMSO 100%, 10 ml
w strzykawce do systemu zamkniętego z drenem o długości co najmniej 15 cm. Strzykawka sterylna z zaworem, wolna od jonów, metali ciężkich.
Produkt sterylny, pirogenny, endotoksyczny, preparatyka w systemie zamkniętym, produkt zgodny z wymogami GLP, pakowany pojedynczo

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
Odczynnik DMSO 100%, 10 ml w strzykawce do systemu zamkniętego z drenem o długości co najmniej 15 cm. Strzykawka sterylna z zaworem, wolna od jonów, metali ciężkich. Produkt sterylny, pirogenny, endotoksyczny, preparatyka w systemie zamkniętym, pakowany pojedynczo


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540113125-N-2019 z dnia: 2019-06-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-07, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-12, godzina: 09:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Odczynnik
DMSO 100%, 10 ml w strzykawce do systemu zamkniętego z drenem o długości co najmniej 15 cm.
Strzykawka sterylna z zaworem, wolna od jonów, metali ciężkich. Produkt sterylny, pirogenny,
endotoksyczny, preparatyka w systemie zamkniętym, produkt zgodny z wymogami GLP, pakowany
pojedynczo
W ogłoszeniu powinno być:
Odczynnik
DMSO 100%, 30 ml w strzykawce do systemu zamkniętego z drenem o długości co najmniej 15 cm.
Strzykawka sterylna z zaworem, wolna od jonów, metali ciężkich. Produkt sterylny, pirogenny,
endotoksyczny, preparatyka w systemie zamkniętym, produkt zgodny z wymogami GLP, pakowany
pojedynczo
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się