Przetarg 8972949 - Dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 3...

   
Analizuj Zamówienie 8972949 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 3 części zamówienia

Część 1: nawóz mineralny, granulowany wielo
składnikowy

Część 2: nawóz mineralny, granulowany potasowo-fosforowy

Część 3: nawóz mineralny, granulowany potasowy

DZP.220.58.2022.IMa
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża środki ochrony roślin, nawozy
kody CPV 24440000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: środki ochrony roślin, nawozy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8986255 2022-07-04
godz. 09:00
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN Dostawa Środków Ochrony Roślin Numer referencyjny: SDOO/DOT/261/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielki...
8994603 2022-07-04
godz. 09:00
INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W OLSZTYNIE 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa kredy nawozowej. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy - z...
8999474 2022-07-04
godz. 10:00
BIOAGRA-OIL S.A Mocznik nawozowy na podczyszczalnię BIOAGRA-OIL S.A. 1. Mocznik nawozowy 2000 kilogram
9004562 2022-07-06
godz. 09:00
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE 193/2022 Adiuwant LEWAR pH FUNGI PREMIUM lub równoważny Adiuwant LEWAR pH FUNGI PREMIUM lub równoważny w ilości 450 litrów. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i jako...
9005092 2022-07-07
godz. 09:00
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH „Dostawa nawozów mineralnych azotowych dla RZD w Baborówku” II postępowanie Nawóz mineralny azotowy DZP.220.62.2022.IMa
9011237 2022-07-08
godz. 12:00
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W POZNANIU zakup nawozów mineralnych na potrzeby jednostek organizacyjnych IOR-PIB w Winnej Górze Część 1: Zakup, transport do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IOR-PIB w Winnej Górz...
8958158 2022-07-14
godz. 09:00
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE 180/2022 Wapno węglanowe Nordkalk Standard Cal lub równoważne Wapno węglanowe Nordkalk Standard Cal lub równoważne w ilości 500 ton.Produkt ten będzie użyty do produkcji pasz dla z...
9010215 2022-08-08
godz. 09:00
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE 199/2022 Wapno nawozowe OMYA CALCIPRILL 110KR lub równoważne Wapno nawozowe OMYA CALCIPRILL 110KR lub równoważne w ilości 48 ton.Produkt ten będzie użyty do produkcji pasz dla zwierz...
9010222 2022-08-08
godz. 09:00
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE 200/2022 Nawóz wieloskładnikowy EUROFERTIL TOP NPS49 lub równoważny Nawóz wieloskładnikowy EUROFERTIL TOP NPS49 lub równoważny w ilości 48 ton.Produkt ten będzie użyty do produkc...
9010207 2022-08-08
godz. 09:00
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAWŁOWICE 198/2022 Nawóz potasowy POTASHPLUS lub równoważny Nawóz potasowy POTASHPLUS lub równoważny w ilości 48 ton.Produkt ten będzie użyty do produkcji pasz dla zwierząt. Stawka VAT zgod...