Przetarg 9943226 - Dostawa mrożonek, ryb i przetworów rybnych w 2023 r. do...

   
Analizuj Zamówienie 9943226 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mrożonek, ryb i przetworów rybnych w 2023 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i
Jagiellońskiej 76, z podziałem na dwie części

Część 1: Przedmiot zamówienia: dostawa mrożonek w 2023 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76 wg ilości i asortymentu określonego w załączniku nr 1A.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1A formularz cenowy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed datą wymaganej dostawy lub w nagłych przypadkach po telefonicznym uzgodnieniu. Podane w załączniku nr 1A ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo:- rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania;- zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,- zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu / produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.Minimalny zakres zamówienia będzie nie mniejszy niż 30% ilości wskazanych w umowie.

Część 2: Przedmiot zamówienia: dostawa ryb i przetworów rybnych w 2023 r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76, wg ilości i asortymentu określonego w załączniku nr 1B.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1B formularz cenowy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przed datą wymaganej dostawy lub w nagłych przypadkach po telefonicznym uzgodnieniu. Podane w załącznikach nr 1B ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający w odniesieniu do przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo:- rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania;- zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego,- zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu / produktów, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach, w cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie przetargowej.Minimalny zakres zamówienia będzie nie mniejszy niż 30% ilości wskazanych w umowie.

Adm.26.12.2023
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15200000, 15300000, 15331100, 15800000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10113235 2023-12-08
godz. 12:00
OKRĘGOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOSZALINIE Artykuły spożywcze
10110911 2023-12-08
godz. 14:15
PRZEDSZKOLE NR 6 W KONINIE Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2024 r. Część 1: Część 1 OWOCE WARZYWA MROŻONE Warzywa owoce świeże bez uszkodzeń, odpowiednio mrożone, RYBY śwież...
10110458 2023-12-08
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W RZESZOWIE t zakup i sukcesywna dostawa mrożonek (warzyw, owoców i ryb) dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Rzeszowie
10082317 2023-12-11
godz. 09:00
JEDNOSTKA WOJSKOWA NIL 4724 W KRAKOWIE ŻYWNOŚĆ, NAPOJE, TYTOŃ I PRODUKTY POKREWNE - DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
10072627 2023-12-11
godz. 09:00
JEDNOSTKA WOJSKOWA NIL 4724 W KRAKOWIE ŻYWNOŚĆ, NAPOJE, TYTOŃ I PRODUKTY POKREWNE - DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
10118757 2023-12-11
godz. 12:00
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 POD TOPOLĄ Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Pod Topolą w Raszynie.
10102709 2023-12-11
godz. 17:00
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK 26/2023/ŻK/OWOCE, WARZYWA Zakup owoców, warzyw w terminie 01.01.2024 r. - 30.04.2024 r. dla Żłobka "Hocki Klocki" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup owoców, warzyw w terminie 01.01.2024 r. - 3...
10059435 2023-12-12
godz. 10:00
BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W PRZEMYŚLU Dostawa mięsa i artykułów mięsnych oraz drobiu i produktów drobiowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
10103996 2023-12-13
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 IM. JASIA I MAŁGOSI W GÓRZE Zapytanie ofertowe - dostawa owoców i warzyw
10095556 2023-12-18
godz. 10:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA Dostawa nabiału i produktów mlecznych do Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku