Przetarg 9987769 - Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie autoklawu...

   
Analizuj Zamówienie 9987769 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie autoklawu wysokociśnieniowego przelotowego wraz z systemem rejestracji i archiwizacji o
raz akcesoria.

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ, który bezwzględnie powinien być złożony wraz zformularzem oferty (zał. 1 do SWZ) (dalej również jako „FO”).

ZP/220/103/23

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00438278/01 z dnia: 2023-10-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-13 09:00
Po zmianie:
2023-10-19 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-13 09:05
Po zmianie:
2023-10-19 09:05


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00447979/01 z dnia: 2023-10-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-19 09:00
Po zmianie:
2023-10-26 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-19 09:05
Po zmianie:
2023-10-26 09:05


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00461569/01 z dnia: 2023-10-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-26 09:00
Po zmianie:
2023-11-07 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-26 09:05
Po zmianie:
2023-11-07 09:05


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00478438/01 z dnia: 2023-11-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-07 09:00
Po zmianie:
2023-11-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-07 09:05
Po zmianie:
2023-11-17 09:05


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00495193/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:05
Po zmianie:
2023-11-24 09:05
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33191110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10297031 2024-03-11
godz. 09:00
Śląskie DOSTAWA INKUBATORA Z WYTRZĄSARKĄ DO PŁYTEK KRWI
10235236 2024-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów serca z wyposażeniem w podziale na 8 części Zmiana z dnia 14.02.2024 r. 10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmi...
10241397 2024-03-13
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej u.p.z.p. Przedmiotem zam...
10263827 2024-03-14
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sprzętu dla Pracowni Elektroterapii na okres 24 miesięcy - sprawa nr Z/6/PN/24 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę do Zamawiającego sprzętu dla Pr...
10247600 2024-03-15
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w sprzęt i urządzenia szybkiej diagnostyki i terapii pacjentów...
10269476 2024-03-21
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do immunohistochemii wraz z dzierżawą aparatu do barwienia immunohistochemicznego dla Pracowni Histopatologii dla potrzeb Centrum Pulmonol...
10275086 2024-03-21
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych do wykrywania mutacji w skrawkach parafinowych metodą real time PCR wraz z dzierżawą analizatorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówien...
10277910 2024-03-27
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa prowadników FFR, cewników IVUS wraz z dzierżawą systemu mobilnego do pomiarów do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej i dzierżawą systemu INTRASIGTH SERIA na potrzeby pracowni...
10283370 2024-03-28
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest :dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 8 zadań. W.Sz.Z:TZ-280-21/24
10298957 2024-03-29
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa opatrunków podciśnieniowych, zbiorników oraz osprzętu do aparatów wielokrotnego użytku Renasys będących w posiadaniu Zamawiającego wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń ...