Zlecenie 7566112 - Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn...

   
Zamówienie 7566112 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-02
przedmiot zlecenia
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających – zapytanie 2

Dostaw
a, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport urządzeń do siedziby zamawiającego, montaż i uruchomienie, przeszkolenie pracowników oraz test odbiorowy w siedzibie Zamawiającego.
Zaoferowane urządzenia muszą być nowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części z osobna.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wydajności poszczególnych urządzeń przed podjęciem decyzji o wyborze oferty. Cel zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii frakcjonowania wsadów do produkcji kołder otworowanych i legowisk” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport urządzeń do siedziby zamawiającego, montaż i uruchomienie, przeszkolenie pracowników oraz test odbiorowy w siedzibie Zamawiającego.
Zaoferowane urządzenia muszą być nowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części z osobna.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wydajności poszczególnych urządzeń przed podjęciem decyzji o wyborze oferty.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 35124000, 42000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się