Przetarg 8412693 - Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń multimedialnych...

   
Analizuj Zamówienie 8412693 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń multimedialnych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie i konfiguracja urządzeń multimedialnych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia, zainstalowania i uruchomienia urządzeń oraz do zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych i uprzątnięcia pomieszczeń po tych czynnościach. Dostarczane urządzenia mają być fabrycznie nowe, nie wykorzystywane wcześniej i nie powystawowe.

DAT.TP.271.700.02.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00198970/01 z dnia: 2021-10-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-04 11:00
Po zmianie:
2021-10-07 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-04 11:05
Po zmianie:
2021-10-07 11:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-02
Po zmianie:
2021-11-05UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00207120/01 z dnia: 2021-10-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-07 11:00
Po zmianie:
2021-10-08 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-07 11:05
Po zmianie:
2021-10-08 11:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-05
Po zmianie:
2021-11-06UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00222488/01 z dnia: 2021-10-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-08 11:00
Po zmianie:
2021-10-12 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-08 11:05
Po zmianie:
2021-10-12 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-06
Po zmianie:
2021-11-10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00227670/01 z dnia: 2021-10-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu Przed zmianą:
tak
Po zmianie:
karty techniczne, karty katalogowe lub opisy parametrów technicznych.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-12 10:00
Po zmianie:
2021-10-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-12 10:05
Po zmianie:
2021-10-14 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-10
Po zmianie:
2021-11-12
branża Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 32322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt rtv, multimedia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8450201 2021-10-18
godz. 10:00
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCZYNIE Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, w skł...
8439941 2021-10-18
godz. 10:00
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU Dostawa ekranu LED. **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00231981/01 z dnia: 2021-10-13 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKC...
8452526 2021-10-19
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPCY Dostawa wyposażenia dydaktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie w ramach projektu pn: "Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w pow...
8462517 2021-10-21
godz. 10:00
21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŚWIDWINIE RG/45/2021 Dostawa sprzętu RTV PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa sprzętu RTV Wartość wynagrodzenia z formularza oferty cenowej; zadanie nr 1 - kamera cyfrowa 1 dostawa 2 Dostawa sprzętu RTV...
8365858 2021-10-22
godz. 10:00
POLITECHNIKA POZNAŃSKA „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi" Numer referencyjny: AN/ZP/40/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa anten satelitarnych wraz z układami nadawczo-odbiorczymi. Pakiet...
8460625 2021-10-22
godz. 10:00
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu - Etap I Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali audiowizualnej w ramach projektu „Kompleksowy remont zespołu poaugustiań...
8460783 2021-10-25
godz. 10:00
SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów do wideokonferencji na potrzeby sądów apelacji warszawskiej 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 7 zestawów do wideokonferen...
8442478 2021-11-03
godz. 09:00
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Dostawa sprzętu komputerowego oraz kamery ToF. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/83/DM Numer referencyjny: IA1/D/21/83/DM 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń w podziale na 3 części. ...
8432779 2021-11-04
godz. 10:00
TELEWIZJA POLSKA S.A. dostawa gotowego produktu w postaci wytłoczonych, dotłoczonych, skonfekcjonowanych i zafoliowanych nośników Blu-ray Numer referencyjny: ZP/TBWK/111/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawę g...
8442410 2021-11-08
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU Dostawa kamer do nagrywania obrazu i dźwięku do izb administracji skarbowej Numer referencyjny: 2001-ILZ.260.14.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 416 kamer do nagrywania obrazu i dźwi...