Przetarg 8634266 - Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów,...

   
Analizuj Zamówienie 8634266 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety AZP/Z-040/2021

Część 1: Pakiet 1: Do
stawa trenażerów laparoskopowych z wyposażeniem

Część 2: Pakiet 2: Dostawa modelu anatomicznego torsu dwupłciowego. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 3: Pakiet 3: Dostawa modelu anatomicznego układu moczowego dwupłciowego. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 4: Pakiet 4: Dostawa anatomicznego modelu mięśniowego ręki. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 5: Pakiet 5: Dostawa modelu trzustki ze śledzioną i dwunastnicą. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 6: Pakiet 6: Dostawa modelu żołądka. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 7: Pakiet 7: Dostawa modelu miednicy żeńskiej. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 8: Pakiet 8: Dostawa modelu męskich narządów płciowych. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 9: Pakiet 9: Dostawa modelu mięśni ramienia z obręczą barkową. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 10: Pakiet 10: Dostawa modelu miednicy męskiej. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 11: Pakiet 11: Dostawa modelu nerki i nadnercza. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 12: Pakiet 12: Dostawa modelu układu moczowego. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 13: Pakiet 13: Dostawa modelu narządów żeńskiego układu moczowo–płciowego. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 14: Pakiet 14: Dostawa modelu mięśni ramienia. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 15: Pakiet 15: Dostawa modelu wątroby. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 16: Pakiet 16: Dostawa modelu anatomicznego wątroby z trzustką i dwunastnicą. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 17: Pakiet 17: Dostawa trenażera do nauki badania zmian w piersi.

Część 18: Pakiet 18: Dostawa modelu serca

Część 19: Pakiet 19: Dostawa modelu torsu z otwartymi plecami. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 20: Pakiet 20: Dostawa modelu sercowo-płucnego. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 21: Pakiet 21: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 22: Pakiet 22: Dostawa modelu układu krążenia. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 23: Pakiet 23: Dostawa modelu organów górnego brzucha. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 24: Pakiet 24: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 25: Pakiet 25: Dostawa modelu rdzenia kręgowego w kanale kręgowym. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 26: Pakiet 26: Dostawa modelu narządów zmysłu . Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 27: Pakiet 27: Dostawa modelu przekroju środkowego jamy nosowej, ustnej i gardła . Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

Część 28: Pakiet 28: Dostawa trenażerów do badania oka. Pakiet realizowany jest w ramach projektu pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.05.03.00-00-0013/15-01 z 1 kwietnia 2016 r.

Część 29: Pakiet 29: Dostawa fantomów głowy z uzębieniem. Pakiet realizowany jest w ramach projektu „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 04.06.2019 r.

AZP/Z-040/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00012833/01 z dnia: 2022-01-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-12 09:00
Po zmianie:
2022-01-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-12 10:00
Po zmianie:
2022-01-17 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-10
Po zmianie:
2022-02-15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00019653/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-17 09:00
Po zmianie:
2022-01-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-17 10:00
Po zmianie:
2022-01-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-15
Po zmianie:
2022-02-18UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00025886/01 z dnia: 2022-01-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 18, Część zamówienia nr 18) Przed zmianą:
21
Po zmianie:
35
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 29, Część zamówienia nr 29) Przed zmianą:
Okres realizacji - dni
Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 29, Część zamówienia nr 29) Przed zmianą:
42
Po zmianie:
3
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-20 09:00
Po zmianie:
2022-01-28 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-20 10:00
Po zmianie:
2022-01-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-18
Po zmianie:
2022-02-26
branża Medyczna, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża sprzęt medyczny, materiały dydaktyczne
kody CPV 35112100, 39162100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , materiały dydaktyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8919029 2022-06-03
godz. 09:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU Sprzedaż i dostawa kompatybilnej głowicy liniowej - naczyniowej do Aparatu USG VIVID S5 będącej w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym: Lp. Parametry...
8935167 2022-06-03
godz. 10:00
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W POZNANIU Dostawa sprzętu medycznego: Rejestrator Holterowski EKG kpl 1 ; Holter ciśnieniowy kpl 1; Stół zabiegowy operacyjny kpl 1 Część 1: Rejestrator Holterowski EKG kpl 1Holter ciśnieniowy kpl 1 ...
8934124 2022-06-03
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU Dostawa aparatury medycznej. Część 1: Pakiet 1 – Respirator noworodkowo-pediatryczny z wentylacją oscylacyjną wysokiej częstotliwości Część 2: Mobilny wielofunkcyjny aparat USG z różneg...
8880985 2022-06-07
godz. 09:00
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Zakup wyposażenia dla Oddziałów Szpitala dofinansowanych ze środków: Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 3, dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego Numer referencyjn...
8937528 2022-06-09
godz. 09:00
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Wynajem wraz z obsługą urządzeń do rehabilitacji i reedukacji chodu - 2 Numer referencyjny: SZP/DT-SREM/17/22 MPD 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem wraz z obsługą urządzeń do rehabilita...
8927394 2022-06-09
godz. 11:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb1) Numer referencyjny: UM-ZP-262-24/22 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego (nb 1) dla jednostek orga...
8906844 2022-06-14
godz. 09:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU Dostawa urządzeń z podziałem na 6 części - AZP.25.1.33.2022 Numer referencyjny: AZP.25.1.33.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń z podziałem na 6 części: Część nr 1 - Trenin...
8920400 2022-06-15
godz. 12:00
URZĄD GMINY BRWINÓW Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów Numer referencyjny: ZP.271.44.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania dla szkół podsta...
8910079 2022-06-22
godz. 10:00
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W KARTUZACH Sukcesywna dostawa podstawowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Numer referencyjny: AZP.350.11.2022 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrob...
8937422 2022-06-23
godz. 10:00
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym Numer referencyjny: SE-407/17/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ambulansu drogow...