Przetarg 7682072 - Dostawa mieszanki cementowo-piaskowej oraz gruntu...

   
Analizuj Zamówienie 7682072 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-08
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mieszanki cementowo-piaskowej oraz gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 MPa
Numer referencyjny: OG.272.1.40.2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 w ilości do 40 m3 oraz gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 MPa w ilości do 100 m3 samochodami samowyładowczymi.
Mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 oraz grunt stabilizowany cementem o Rm 5,0 MPa musi być dopuszczony do obrotu na rynku krajowym wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania określone wg normy PN-S-96012. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do w/w wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne uznana będzie dostawa materiału spełniająca wymogi innej normy, pod warunkiem, że parametry techniczne zawarte w takiej normie nie będą gorsze od parametrów określonych w normie PN-S-96012.
Dostawy nastąpią sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00-14:00, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego, co do ilości, miejsca i terminu dostawy.
Miejsce dostawy: droga powiatowa Nr 1843L w miejscowości Kamień Kolonia oraz droga powiatowa Nr 1822L w miejscowości Ruda-Huta.
Podana ilość przedmiotu zamówienia jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna ilościowa realizacja to 60% przedmiotu zamówienia.
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża materiały budowlane
kody CPV 44114100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się