Przetarg 10095939 - Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia...

   
Analizuj Zamówienie 10095939 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-11-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Numer refer
encyjny: OSP.DKW.2232.7.2023.RM
Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Kikitach.
Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich przepisach prawnych, w tym ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448), a TAKże rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy, według poszczególnych zadań, przedstawia formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego sukcesywnie, w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji każdorazowo przekazywanej przez zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 1500 w dniu poprzedzającym dostawę. Realizacja dostaw w godz. 8:00 - 13:00 transportem i na koszt wykonawcy.
Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do OSSW w Popowie. Część nr 1 Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich przepisach prawnych, w tym ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy przedstawia formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego sukcesywnie, w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji każdorazowo przekazywanej przez zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 15:00 w dniu poprzedzającym dostawę. Realizacja dostaw w godz. 8:00 - 13:00 transportem i na koszt wykonawcy.
Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do OSSW w Popowie Oddział zamiejscowy w Kikitach Część nr 2 Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich przepisach prawnych, w tym ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy przedstawia formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego sukcesywnie, w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji każdorazowo przekazywanej przez zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 15:00 w dniu poprzedzającym dostawę. Realizacja dostaw w godz. 8:00 - 13:00 transportem i na koszt wykonawcy.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15110000, 15112000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10683403 2024-07-16
godz. 12:00
Lubelskie Zakup woda 1,5l gazowanej i niegazowanej o parametrach oraz ilości wskazanej w postępowaniu.
10674394 2024-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie CUW.2610.21.2024 „Dostawa artykułów żywnościowych w roku szkolnym 2024/2025” z podziałem na części dla Szkoły Podstawowej w Wojtkowej”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przedmiotem ...
10677571 2024-07-18
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa nabiału Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ i umowy – Formularz asortymentowo-cenowy. Część 2: Szczegółowy opis przedmi...
10677290 2024-07-18
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa mięsa i wędlin Część 1: PAKIET 1 – mięso drobiowe Część 2: PAKIET 2 – wędliny drobiowe Część 3: PAKIET 3 – mięso wieprzowe, wołowe Część 4: PAKIE...
10681117 2024-07-19
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów. Owoce, warzywa i podobne produkty muszą być wysokiej jakości, ...
10681709 2024-07-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa artykułów spożywczych i jaj kurzych dla potrzeb kuchni szpitalnej - z podziałem na zadania - powtórka Część 1: PRODUKTY j.m. "Ilośćmiesięcznie"2 3 4Budyń śmietankowy 64...
10687431 2024-07-23
godz. 10:00
Podlaskie - zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załąc...
10687054 2024-07-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa produktów spożywczych: lody kuwetowo - impulsowe, produkty mrożone, produkty nabiałowe, produkty suche.
10678598 2024-08-08
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa żywności do ŻŁOBKA W USTROBNEJ
10686832 2024-08-14
godz. 12:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe - pozostałe produkty spożywcze