Przetarg 10095939 - Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia...

   
Analizuj Zamówienie 10095939 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-11-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Numer refer
encyjny: OSP.DKW.2232.7.2023.RM
Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Kikitach.
Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich przepisach prawnych, w tym ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448), a TAKże rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy, według poszczególnych zadań, przedstawia formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego sukcesywnie, w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji każdorazowo przekazywanej przez zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 1500 w dniu poprzedzającym dostawę. Realizacja dostaw w godz. 8:00 - 13:00 transportem i na koszt wykonawcy.
Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do OSSW w Popowie. Część nr 1 Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich przepisach prawnych, w tym ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy przedstawia formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego sukcesywnie, w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji każdorazowo przekazywanej przez zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 15:00 w dniu poprzedzającym dostawę. Realizacja dostaw w godz. 8:00 - 13:00 transportem i na koszt wykonawcy.
Dostawa mięsa, drobiu i wędlin do OSSW w Popowie Oddział zamiejscowy w Kikitach Część nr 2 Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa, drobiu i wędlin do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich przepisach prawnych, w tym ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy przedstawia formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego sukcesywnie, w miarę bieżącego zapotrzebowania na podstawie informacji każdorazowo przekazywanej przez zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 15:00 w dniu poprzedzającym dostawę. Realizacja dostaw w godz. 8:00 - 13:00 transportem i na koszt wykonawcy.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15110000, 15112000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10262835 2024-02-23
godz. 09:00
Pomorskie Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego świeżego. Mięso wieprzowe świeże w ilości 21 700 kg. Mięso wołowe świeże w ilości 600 kg. RZP-3/24
10264268 2024-02-23
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa różnych produktów spożywczych, szczegółowy opis zawiera załącznik do formularza oferty- specyfikacja cenowa Wykonawcy ZP.262.1.2024
10250151 2024-02-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa konserw mięsnych i rybnych wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego: w m. Zamość, m. Lublin, m. Chełm, m. Hrubieszów. Przedmiotem zamówienia jes...
10269258 2024-02-27
godz. 09:45
Mazowieckie Sukcesywna dostawa mleka i przetworów oraz zamienników do SPSK im prof. A Grucy w Otwocku sukcesywna dostawa mleka i przetworów oraz zamienników DZP.26.17.2024
10263612 2024-02-28
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa wody mineralnej dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek skarbowych. Część 1: Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, średniomineralizowa...
10276427 2024-02-28
godz. 09:00
Śląskie Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę drobiu Drób
10270235 2024-03-04
godz. 08:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni. 2. Wymagania jakie powinny spełniać produkty: 1) Artykuły spożywcze ...
10247926 2024-03-04
godz. 12:08
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Marchew mrożona słupek/pasek - 20kg Witam, SEKO S.A. poszukuje dostawcy producenta marchwi mrożonej słupek/pasek 4x4x40mm - pakowanej we worki 20kg. Wymagana s...
10274322 2024-03-06
godz. 23:59
Śląskie Rozpuszczalniki - dimetyloamina szacowana ilość 10 kg Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców/odczynników wskazanych w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego na adres zakładu F...
10258483 2024-03-26
godz. 09:00
Dolnośląskie DOSTAWA INDYWIDUALNYCH RACJI ŻYWNOŚCIOWYCH „S-RG”, NR SPRAWY: MAT/38/MP/2024 Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA – INDYWIDUALNYCH RACJI ŻYWNOŚCIOWYCH „S-RG” wg zestawienia a...