Przetarg 9950710 - Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z ich rozmieszczeniem i...

   
Analizuj Zamówienie 9950710 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją

1. Przedmiotem zamówienia z niniejszego postępowania jest
dostawa mebli laboratoryjnych do pomieszczeń nowotworzonego laboratorium badawczego druku 3D oraz laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przy al. Piastów 50A w Szczecinie.2. Rodzaje i liczba poszczególnych mebli, o których mowa w ust. 1 powyżej (Wykaz rodzajowo-ilościowy mebli) wraz ze wskazaniem pomieszczeń laboratoryjnych budynku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w których poszczególne meble mają być użytkowane, a także szacowane ich wymiany (gabaryty) – podaje załącznik nr 2A SWZ.3. W zakres dostawy, o której mowa w ust. 1 powyżej wchodzi:1) Sprzedaż Zamawiającemu mebli stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (zwanych dalej „Meblami”) oraz ich dostarczenie do dedykowanych im pomieszczeń laboratoryjnych użytkowania wskazanych w załączniku nr 2A SWZ (zwanych dalej „Miejscem Dostarczenia Mebli”); 2) Rozmieszczenie i instalacja (w tym stosowny montaż) dostarczonych Mebli (w Miejscu Dostarczenia Mebli);3) Udzielenie Zamawiającemu nie krótszej niż 36-miesięcznej gwarancji na Meble w stanie po ich rozmieszczeniu i instalacji, o której mowa w pkt 2) powyżej;4) Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa § 5 ust. 1 Wzoru Umowy.4. Minimalne wymagane przez Zamawiającego właściwości poszczególnych rodzajów Mebli spośród wskazanych w załączniku 2A SWZ, a także wymagania co do ich rozmieszczenia i instalacji niektórych z nich (Opis techniczny Mebli) – podaje załącznik nr 2B SWZ. 5. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną stosownie do wymagań ust. 3 pkt 3) powyżej gwarancją oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady.6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 1 - 5 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji - zawiera Wzór Umowy (załącznik nr 6 SWZ).

ZP/WBiIŚ/853/2023/P

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00414660/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-28 12:00
Po zmianie:
2023-09-29 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-28 12:30
Po zmianie:
2023-09-29 12:30
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39100000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10120140 2023-12-04
godz. 07:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. REGAŁ
10112409 2023-12-04
godz. 12:00
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU Dostawa mebli biurowych na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku oraz podległych Placówek Terenowych w podziale na trzy zadania: 1) Zadanie 1 - Zakup wraz z dostawą kontenerków biuro...
10058661 2023-12-05
godz. 09:00
MAZURSKI RAJ SP. Z O.O. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia specjalistycznego laboratorium eksperymentu dla dzieci, urządzeń do salonu tworzenia wirtualnej rzeczywistości, urządzeń iHolo i elementó...
10112344 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY PODEGRODZIE Dostawa elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostwica w ramach Konkursu pn. Małopolskie świetlice wiejskie 2023
10111548 2023-12-05
godz. 23:59
WINNICE KOJDER S.C. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i montaż wyposażenia laboratorium wg minimalnych parametrów określonych w załączniku pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE WYPOSAŻEN...
10127129 2023-12-06
godz. 08:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. Dostawa szafek na gaśnice Daken
10106260 2023-12-08
godz. 10:00
MESKO S.A. Zakup mebli warsztatowych
10126959 2023-12-11
godz. 10:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU Zakup, dostawa i montaż regałów dla potrzeb Magazynu Głównego USK w Opolu
10104789 2023-12-27
godz. 23:59
BARN SP. Z O.O. Przedmiotem postępowania jest dostawa: 1. Płyty meblowej o grubości 18mm z krawędziami oklejonymi PCV o grubości 1mm zgodnie z kolorystyką i wymiarami formatek zawartych w dokumentacji proje...
10120695 2023-12-29
godz. 09:00
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE Meble - Dostawa pierwszego wyposażenia pawilonu zakwaterowania osadzonych na terenie ZK w Kamińsku, domu przejściowego na terenie Aresztu Śledczego w Olsztynie, częściowego wyposażenia kompl...