Przetarg 9940162 - Dostawa mebli dostosowanych do potrzeb osób...

   
Analizuj Zamówienie 9940162 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mebli dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa wyposażenia meblowego dla AWFiS z podziałem na 2 części
wraz z opcjami

Część 1: Część 1 Dostawa elektrycznie regulowanych biurek z krzesłami ergonomicznymi dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do Biblioteki Głównej AWFiS i miejsc obsługi studentów zgodnie z OPZ wraz z wniesieniem i montażem z opcją

Część 2: Część 2 Dostawa mebli i wyposażenia celem utworzenia miejsc wyciszenia i nauki dedykowanych osobom ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami zgodnie z OPZ wraz z wniesieniem i usługą montażu z opcją.

BZP.260.9.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00397290/01 z dnia: 2023-09-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 1) Przed zmianą:
1. Opcja 1 obejmuje: Dostawę wraz z wniesieniem i montażem: 3 sztuk elektrycznie regulowanych biurek oraz 3 sztuk krzeseł ergonomicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do Biblioteki Głównej AWFiS i miejsc obsługi studentów zgodnie z OPZ wraz z wniesieniem i montażem – zgodnie z OPZ
2. Maksymalna wartość Opcji 1: 13 451,10 PLN
3. Przedmiot Umowy obejmuje wykonania Zamówienia Podstawowego oraz opcji, które zostały opisane w OPZ i wyspecyfikowane w Formularzu ofertowym.
4. Zamawiający uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji nie później niż do 30 dni od daty zawarcia Umowy.
5. Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z opcji (uruchomieniu opcji) winno być złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jako zlecenie dostawy. Zamawiający uprawniony jest do złożenia Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z opcji w całości lub we wskazanej przezeń części. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w części nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do późniejszego, do czasu upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji w pozostałym zakresie. Złożenie oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z opcji będzie równoznaczne z zobowiązaniem Wykonawcy do zrealizowania opcjonalnego zakresu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Umowie. W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Zamawiającego w zakresie dotyczącym uruchamianego zakresu opcji.
Po zmianie:
1. Opcja 1 obejmuje: Dostawę wraz z wniesieniem i montażem: 3 sztuk elektrycznie regulowanych biurek oraz 3 sztuk krzeseł ergonomicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do Biblioteki Głównej AWFiS i miejsc obsługi studentów zgodnie z OPZ wraz z wniesieniem i montażem – zgodnie z OPZ
2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonania Zamówienia Podstawowego oraz opcji, które zostały opisane w OPZ i wyspecyfikowane w Formularzu ofertowym.
3. Zamawiający uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji nie później niż do 30 dni od daty zawarcia Umowy.
4. Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z opcji (uruchomieniu opcji) winno być złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jako zlecenie dostawy. Zamawiający uprawniony jest do złożenia Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z opcji w całości lub we wskazanej przezeń części. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w części nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do późniejszego, do czasu upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji w pozostałym zakresie. Złożenie oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z opcji będzie równoznaczne z zobowiązaniem Wykonawcy do zrealizowania opcjonalnego zakresu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Umowie. W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Zamawiającego w zakresie dotyczącym uruchamianego zakresu opcji.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 2) Przed zmianą:
1. Opcja 2 obejmuje: Dostawę wraz z wniesieniem i montażem: 3 sztuk elektrycznie regulowanych biurek oraz 3 sztuk krzeseł ergonomicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do Biblioteki Głównej AWFiS i miejsc obsługi studentów zgodnie z OPZ wraz z wniesieniem i montażem – zgodnie z OPZ
2. Maksymalna wartość Opcji 2: 168722,88 PLN
3. Przedmiot Umowy obejmuje wykonania Zamówienia Podstawowego oraz opcji, które zostały opisane w OPZ i wyspecyfikowane w Formularzu ofertowym.
4. Zamawiający uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji nie później niż do 30 dni od daty zawarcia Umowy.
5. Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z opcji (uruchomieniu opcji) winno być złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jako zlecenie dostawy. Zamawiający uprawniony jest do złożenia Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z opcji w całości lub we wskazanej przezeń części. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w części nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do późniejszego, do czasu upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji w pozostałym zakresie. Złożenie oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z opcji będzie równoznaczne z zobowiązaniem Wykonawcy do zrealizowania opcjonalnego zakresu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Umowie. W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Zamawiającego w zakresie dotyczącym uruchamianego zakresu opcji.
Po zmianie:
1. Opcja 2 obejmuje: Dostawę wraz z wniesieniem i montażem: 7 sztuk stolików kawowych, 3 sztuki donic, 4 sztuki fotela na bazie obrotowej z wysokim oparciem, 3 sztuki sofy modułowej okrągłej, 1 sztuka sofy trzyosobowej na płozie, 2 sztuki sofy modułowej, 5 sztuk foteli wypoczynkowych na płozie, 1 sztuka siedziska dla dwojga z oparciem, 4 sztuki paneli akustycznych wiszących montowanych do sufitu, 2 sztuki paneli akustycznych montowanych do ściany – zgodnie z OPZ
2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonania Zamówienia Podstawowego oraz opcji, które zostały opisane w OPZ i wyspecyfikowane w Formularzu ofertowym.
3. Zamawiający uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji nie później niż do 30 dni od daty zawarcia Umowy.
4. Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z opcji (uruchomieniu opcji) winno być złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jako zlecenie dostawy. Zamawiający uprawniony jest do złożenia Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z opcji w całości lub we wskazanej przezeń części. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w części nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do późniejszego, do czasu upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji w pozostałym zakresie. Złożenie oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z opcji będzie równoznaczne z zobowiązaniem Wykonawcy do zrealizowania opcjonalnego zakresu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w Umowie. W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Zamawiającego w zakresie dotyczącym uruchamianego zakresu opcji.


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00408107/01 z dnia: 2023-09-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-22 11:00
Po zmianie:
2023-09-27 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-22 11:30
Po zmianie:
2023-09-27 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-21
Po zmianie:
2023-10-26


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00414584/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-27 11:00
Po zmianie:
2023-10-03 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-27 11:30
Po zmianie:
2023-10-03 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-26
Po zmianie:
2023-11-01
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39100000, 39112000, 39113000, 39113100, 39121100, 39121200, 39150000, 44112300, 44175000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10102063 2023-11-30
godz. 09:00
MIEJSKI DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Dostawa mebli oraz sprzętu AGD na potrzeby Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie Część 1: Dostawa i montaż zabudowy kuchennej wraz z sprzętami AGD do zabudowy na potrzeby M...
10112720 2023-11-30
godz. 09:00
PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A. Krzesła biurowe Julio Plus
10108843 2023-11-30
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ Dostawa, montaż, instalacja i rozmieszczenie wyposażenia mieszkania chronionego (wspomaganego).
10099174 2023-11-30
godz. 12:00
GMINA KURZĘTNIK 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu multimedialnego/komputerowego w ramach projektu „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” 2. Zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
10114809 2023-12-01
godz. 09:52
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU LI-VIII-MI-2380-187/2023 Zakup i dostawa szaf outdoor PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup i dostawa szaf outdoor - 6 komplet
10118201 2023-12-04
godz. 12:00
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Krzesło obrotowe Krzesło obrotowe ergonomiczne EXPLORE, wymiary krzesła w załączniku, kolorystyka czarna, tkanina oparcia i zagłówka siatka mesh-czarna, tkanina sie...
10109192 2023-12-04
godz. 14:00
OJCOWSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W OJCOWIE Dostawa regałów o konstrukcji metalowo-drewnianej do bazy PPOŻ w budynku dyrekcji OPN
10117113 2023-12-04
godz. 23:59
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Dostawa krzeseł biurowych obrotowych tapicerowanych (dalej: krzesło) do siedziby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskieg...
10116344 2023-12-05
godz. 11:00
KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU Zakup stołu konferencyjnego, krzeseł ISO, tapczanu Krzyś wraz z montażem i wniesieniem.
10120695 2023-12-29
godz. 09:00
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE Meble - Dostawa pierwszego wyposażenia pawilonu zakwaterowania osadzonych na terenie ZK w Kamińsku, domu przejściowego na terenie Aresztu Śledczego w Olsztynie, częściowego wyposażenia kompl...