Przetarg 7464705 - Dostawa materiałów powszechnego użytku Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7464705 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiałów powszechnego użytku
Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.20.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa m
ateriałów eksploatacyjnych powszechnego użytku
w podziale na 6 zadań:
Zadanie 1 – farby i materiały malarskie
Zadanie 2 – baterie i materiały elektroinstalacyjne,
Zadanie 3 – chemia specjalistyczna
Zadanie 4 – materiały ścierne
Zadanie 5 – materiały warsztatowe-metalowe
Zadanie 6 – pozostałe materiały.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 ÷2e do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
4. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta.
5. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
6. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obowiązkowo wypełnił w załącznikach nr 2÷2e kolumnę nr 6 wpisując dane jednoznacznie określające oferowany produkt, podając: „producenta, typ, model oferowanego produktu.”
8. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 ÷2e do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży karty katalogowe producenta produktów, lub opisy produktów

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Farby i lakiery
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 ÷2e do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obowiązkowo wypełnił w załącznikach nr 2÷2e kolumnę nr 6 wpisując dane jednoznacznie określające oferowany produkt, podając: „producenta, typ, model oferowanego produktu.” W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 ÷2e do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży karty katalogowe producenta produktów, lub opisy produktów

Część nr: 2 Nazwa: Baterie i materiały elektroinstalacyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 ÷2e do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obowiązkowo wypełnił w załącznikach nr 2÷2e kolumnę nr 6 wpisując dane jednoznacznie określające oferowany produkt, podając: „producenta, typ, model oferowanego produktu.” W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 ÷2e do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży karty katalogowe producenta produktów, lub opisy produktów

Część nr: 3 Nazwa: Chemia specjalistyczna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 ÷2e do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obowiązkowo wypełnił w załącznikach nr 2÷2e kolumnę nr 6 wpisując dane jednoznacznie określające oferowany produkt, podając: „producenta, typ, model oferowanego produktu.” W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 ÷2e do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży karty katalogowe producenta produktów, lub opisy produktów

Część nr: 4 Nazwa: Materiały ścierne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 ÷2e do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obowiązkowo wypełnił w załącznikach nr 2÷2e kolumnę nr 6 wpisując dane jednoznacznie określające oferowany produkt, podając: „producenta, typ, model oferowanego produktu.” W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 ÷2e do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży karty katalogowe producenta produktów, lub opisy produktów

Część nr: 5 Nazwa: Drobne artykuły metalowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 ÷2e do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obowiązkowo wypełnił w załącznikach nr 2÷2e kolumnę nr 6 wpisując dane jednoznacznie określające oferowany produkt, podając: „producenta, typ, model oferowanego produktu.” W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 ÷2e do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży karty katalogowe producenta produktów, lub opisy produktów

Część nr: 6 Nazwa: Pozostałe materiały
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 ÷2e do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy swoim transportem na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych nie mogą nosić znamion użytkowania, muszą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz być objęte gwarancją producenta. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować materiały równoważne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obowiązkowo wypełnił w załącznikach nr 2÷2e kolumnę nr 6 wpisując dane jednoznacznie określające oferowany produkt, podając: „producenta, typ, model oferowanego produktu.” W celu potwierdzenia, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania techniczne i jakościowe określone w zał. nr 2 ÷2e do SIWZ Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży karty katalogowe producenta produktów, lub opisy produktów


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540084930-N-2020 z dnia: 2020-05-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-21, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-28, godzina: 10:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540087487-N-2020 z dnia: 2020-05-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-28, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-02, godzina: 10:00
branża Energoelektryczna, Materiały budowlane i hutnicze, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża urządzenia, materiały, maszyny i sprzęty inne, urządzenia drobne, materiały budowlane, wyroby hutnicze
kody CPV 44800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się