Przetarg 7548120 - DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO DIAGNOSTYKI...

   
Analizuj Zamówienie 7548120 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ ORAZ ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIO
WEGO DO POBIERANIA KRWI I MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZANIA OB NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU
Numer referencyjny: DZP/PN/31/2020

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej i pracowni histopatologicznej oraz zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i moczu wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania OB na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku, zgodnie z ofertą cenową oraz warunkami granicznymi określonymi w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2.1- 2.4 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 4 zadaniach:
Zadanie nr 1 - System próżniowy do pobierania krwi,
Zadanie nr 2 - Materiały jednorazowe do diagnostyki laboratoryjnej,
Zadanie nr 3 - System do próżniowego pobierania moczu.
Zadanie nr 4 - dostawa odczynników i materiałów zużywalnych po pracowni cytologii i histopatologii.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - System próżniowy do pobierania krwi,
Zgodnie z asortymentem określonym w załączniku nr 2.1 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Materiały jednorazowe do diagnostyki laboratoryjnej,
Zgodnie z asortymentem określonym w załączniku nr 2.2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - System do próżniowego pobierania moczu.
Zgodnie z asortymentem określonym w załączniku nr 2.3 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 - dostawa odczynników i materiałów zużywalnych po pracowni cytologii i histopatologii.
Zgodnie z asortymentem określonym w załączniku nr 2.4 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540112370-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 09:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115742-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-30, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-03, godzina: 09:00,
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141000, 33141300, 33141615, 33696500, 33793000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się