Przetarg 7323084 - Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7323084 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek i rękawic
Numer referencyjny: 3/PN/2020

Przedmiotem zamówienia je
st sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, majtek oraz rękawic w ciągu maksimum 7 dni od złożenia zamówienia transportem Wykonawcy do Apteki szpitalnej w dni robocze w godzinach 7:25 – 14:00. Szczegółowy opis, postać oraz ilości przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Formularz cenowy obejmuje 8 zadań.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Środki opatrunkowe
Dostawa środków opatrunkowych zgodnie z formularzem cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Środki opatrunkowe
Dostawa środków opatrunkowych zgodnie z formularzem cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: Środki opatrunkowe
Dostawa środków opatrunkowych zgodnie z formularzem cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Środki opatrunkowe
Dostawa środków opatrunkowych zgodnie z formularzem cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: Majtki chłonne i pieluchomajtki
Dostawa majtek chłonnych i pieluchomajtek zgodnie z formularzem cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr: 6 Nazwa: Rękawice lateksowe i winylowe
Dostawa rękawic lateksowych i winylowych zgodnie z formularzem cenowym - załącznikiem nr 2 do SIWZ

Część nr: 7 Nazwa: Rękawice nitrylowe
Dostawa rękawic nitrylowych zgodnie z formularzem cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr: 8 Nazwa: Rękawice specjalistyczne
Dostawa rękawic specjalistycznych zgodnie z formularzem cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33141110, 33771100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się