Przetarg 8651592 - Dostawa materiałów medycznych oraz stomatologicznych ...

   
Analizuj Zamówienie 8651592 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiałów medycznych oraz stomatologicznych

Część 1: Kompresy, wata medyczna, bandaże, opatrunki

Część
2: Opatrunki przylepne, plastry, jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, gaza medyczna, opatrunki, wata medyczna ,bandaże

Część 3: Kompresy

Część 4: Kompresy, opatrunki

Część 5: Wyroby ortopedyczne, pojemniki na tworzywa odpadowe, papier czerpany lub tektura, pojemniki na mocz, laboratoryjne wyroby szklane, różne urządzenia i produkty medyczne, jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, skalpele i noże chirurgiczne, urządzenia medyczne, akcesoria cewnikowe, urządzenia i przyrządy do infuzji, produkty toaletowe i prezerwatywy, produkty z tworzyw sztucznych, cewniki, pojemniki chirurgiczne

Część 6: Strzykawki, kaniule

Część 7: Cewniki

Część 8: Skalpele i noże chirurgiczne, przyrządy do anestezji i resuscytacji, różne urządzenia i produkty medyczne

Część 9: Różne urządzenia i produkty medyczne

Część 10: Igły medyczne

Część 11: Materiały medyczne

Część 12: Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część 13: Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część 14: Opatrunki przylepne ( do elektrod )

Część 15: Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, paski odczynnikowe

Część 16: Wyroby diagnostyczne

Część 17: Bielizna szpitalna, prześcieradła, jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Część 18: Maski, bielizna szpitalna

Część 19: Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

Część 20: Tworzywa do wypełnień stomatologicznych

Część 21: Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

Część 22: Tworzywa do wypełnień stomatologicznych

Część 23: Tworzywa do wypełnień stomatologicznych

Część 24: Etykiety

G/1/ZP-t/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00027229/01 z dnia: 2022-01-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-24 11:00
Po zmianie:
2022-01-26 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-24 12:00
Po zmianie:
2022-01-26 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-23
Po zmianie:
2022-02-25UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00032117/01 z dnia: 2022-01-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-26 11:00
Po zmianie:
2022-01-27 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-26 12:00
Po zmianie:
2022-01-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-25
Po zmianie:
2022-02-26
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża kosmetyki i artykuły higieniczne, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 19520000, 33100000, 33124130, 33130000, 33140000, 33141000, 33141110, 33141111, 33141112, 33141113, 33141114, 33141115, 33141119, 33141200, 33141240, 33141310, 33141320, 33141411, 33141615, 33141700, 33141810, 33190000, 33194100, 33710000, 33793000, 39518000, 39518200, 44613800
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kosmetyki i artykuły higieniczne , materiały medyczne , odzież medyczna i jednorazowa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8930079 2022-06-03
godz. 10:00
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi oraz sprzętu i materiałów jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze Część 1: Przedmi...
8938013 2022-06-03
godz. 11:00
NADLEŚNICTWO BRZESKO SA.270.3.23.2022 Dostawa repelentów na komary i kleszcze dla pracowników Nadleśnictwa Brzesko - Mugga PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mugga Extra Strong Środek na komary i kleszcze - Mugga Strong...
8932950 2022-06-03
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW Część 1: sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych-Pakiet 1 Część 2: sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych-Pakiet 2 Część 3: sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych...
8880865 2022-06-06
godz. 09:00
CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI W LUBLINIE Dostawa sprzętu medycznego różnego na potrzeby Apteki Szpitalnej – 3 części Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3411/PN-56/22 Dostawa sprzętu medycznego różnego na potrzeby Apteki Szpitalnej – 3...
8906882 2022-06-10
godz. 08:00
MEGREZ SP. Z O.O. „Dostawa urządzeń, sprzętu oraz narzędzi medycznych na potrzeby Megrez Sp. z o.o. ” Numer referencyjny: 4/22/ZP/PN Przedmiotem zamówienia jest:: dostawa urządzeń, sprzętu oraz narzędzi medyc...
8887106 2022-06-10
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów Numer referencyjny: 17/22 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Ar...
8913686 2022-06-20
godz. 09:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego Laparoskopia (33/22) Numer referencyjny: 33/22 Ma...
8927328 2022-06-21
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 16 Numer referencyjny: ZP-22-074UN Pakiet nr 1 – Zestaw do drenażu nadłonowego Pakiet nr 2 – Zestaw do jejunostomii Pakiet nr 3 – Kanki doodby...
8920295 2022-06-21
godz. 10:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej techniką qPCR oraz pyrosekwencjonowaniem; PN-89/22/MSZ Numer referencyjny: PN-89/22/MSZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do dia...
8937510 2022-06-29
godz. 12:00
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY Dostawa obłożeń położniczych Numer referencyjny: NZZ/18/P/22 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa obłożeń położniczych w zakresie następujących grup: Grupa 1 – Serwety włókninowe ...