Przetarg 7094373 - Dostawa materiałów medycznych – folii jednorazowej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7094373 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-17
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiałów medycznych – folii jednorazowej izotermicznej, papieru EKG do defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego w
e Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/PR/19/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych – folii jednorazowej izotermicznej, papieru EKG do defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w trakcie okresu realizacji umowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na poniżej wymienione części:
1) Część I – folia izotermiczna;
2) Część II – papier EKG do defibrylatorów.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie (2) części. Formularze wyceny stanowiące załączniki
nr 3.1 i 3.2 do SIWZ zawierają wskazanie ilości odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia.
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie realizacji umowy, partiami w miarę potrzeb na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w dowolnej formie: telefonicznie, e-mailem, pisemnie. W zamówieniach określone będą ilości, rodzaj asortymentu i miejsce dostawy.
4. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i musi spełniać wszelkie wymagania norm i przepisów odnoszących się do wyrobów tego typu, w szczególności musi być zgodny jest z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 175).
5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część I
folia izotermiczna

Część nr: 2 Nazwa: Część II
papier EKG do defibrylatorów
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 22993200, 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się