Przetarg 7157676 - dostawa materiałów dla chirurgii naczyniowej...

   
Analizuj Zamówienie 7157676 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-14
przedmiot ogłoszenia
dostawa materiałów dla chirurgii naczyniowej (DFP.271.96.2019.AJ)
Numer referencyjny: DFP.271.96.2019.AJ

Przedmiotem zamówi
enia jest dostawa materiałów dla chirurgii naczyniowej. Zamówienie składa się z 7 części.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: część 1
1.Stenty samorozprężalne - 17 szt., 2.Systemy protekcji dystalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych - 20 szt., 3.Stenty kobaltowo-chromowe montowane na balonie do angioplastyk tętnic biodrowych - 15 szt.

Część nr: 2 Nazwa: część 2
1. Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic szyjnych - 50 szt., 2.Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe - 5 szt.

Część nr: 3 Nazwa: część 3
1. Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej. - 5 SZT.

Część nr: 4 Nazwa: część 4
1.Prowadnik zabiegowy hydrofilny o standardowej sztywności - 100 szt.

Część nr: 5 Nazwa: częśc 5
1. Cewniki angiograficzne selektywne - 150 szt.

Część nr: 6 Nazwa: część 6
1.Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe - 20 szt.

Część nr: 7 Nazwa: część 7
1.Prowadnik diagnostyczny pokryty heparyną - 170 szt.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się