Przetarg 7418901 - Dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych,...

   
Analizuj Zamówienie 7418901
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-08
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii dla Jednostki Wojskow
ej Nr 6021.
Numer referencyjny: 20/2020/PN/Ł/OPBMR/INFR

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii z podziałem na 7 (siedem) części:

część I zamówienia – dostawa baterii, akumulatorów i taśm dla Służby Łączności,
część II zamówienia – dostawa baterii i wyrobów elektrycznych dla Służby OPBMR,
część III zamówienia – dostawa urządzeń, wyrobów elektrycznych, oświetlenia dla Infrastruktury,
część IV zamówienia – dostawa artykułów łazienkowych dla Infrastruktury,
część V zamówienia – dostawa materiałów budowlanych dla Infrastruktury,
część VI zamówienia – dostawa materiałów sanitarnych dla Infrastruktury,
część VII zamówienia – dostawa wyrobów pomocniczych budownictwa dla Infrastruktury.


Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44000000-0, 44410000-7, 31000000-6, 31430000-9

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.1. - 1.7., nr 1.8,
oraz nr 5.1. - 5.3. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo – cenowa, Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunki umowy – odrębnie dla każdej z części).
3. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik nr 1 od nr 1.1 – 1.7. treści SIWZ
4. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, dopuszczony do obrotu na rynek Polski (UE), posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji.
5. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.
6. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku
nr 1.1. – 1.7. do SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: dostawa baterii, akumulatorów i taśm dla Służby Łączności
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z podziałem na 7 (siedem) części: część I zamówienia – dostawa baterii, akumulatorów i taśm dla Służby Łączności Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.1. , nr 1.8, oraz nr 5.1. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo – cenowa, Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunki umowy). Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik Nr 1 od Nr 1.1 – 1.7. ,treści SIWZ Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, dopuszczony do obrotu na rynek Polski (UE), posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: dostawa baterii i wyrobów elektrycznych dla Służby OPBMR
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z podziałem na 7 (siedem) części: część II zamówienia – dostawa baterii i wyrobów elektrycznych dla Służby OPBMR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.2. oraz nr 5.1. - 5.3. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo – cenowa, Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunki umowy). Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik Nr 1 od Nr 1.2 ,treści SIWZ Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, dopuszczony do obrotu na rynek Polski (UE), posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: dostawa urządzeń, wyrobów elektrycznych, oświetlenia dla Infrastruktury
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z podziałem na 7 (siedem) części: część III zamówienia – dostawa urządzeń, wyrobów elektrycznych, oświetlenia dla Infrastruktury Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.3. oraz nr 5.3. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo – cenowa, Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunki umowy). 3. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik Nr 1 , Nr 1.3. ,treści SIWZ 4. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, dopuszczony do obrotu na rynek Polski (UE), posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji. 5. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: dostawa artykułów łazienkowych dla Infrastruktury
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z podziałem na 7 (siedem) części: część IV zamówienia – dostawa artykułów łazienkowych i kuchennych dla Infrastruktury Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.4. oraz nr 5.3. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo – cenowa, Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunki umowy). Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik Nr 1 od Nr 1.1 – 1.7. ,treści SIWZ Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, dopuszczony do obrotu na rynek Polski (UE), posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: dostawa materiałów budowlanych dla Infrastruktury
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z podziałem na 7 (siedem) części: część V zamówienia – dostawa materiałów budowlanych dla Infrastruktury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.4. oraz nr 5.3. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo – cenowa, Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunki umowy). Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik Nr 1 od Nr 1.1 – 1.7. ,treści SIWZ Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, dopuszczony do obrotu na rynek Polski (UE), posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji. 5. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: dostawa materiałów sanitarnych dla Infrastruktury
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z podziałem na 7 (siedem) części: część VI zamówienia – dostawa materiałów sanitarnych dla Infrastruktury Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.6. oraz nr 5.3. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo – cenowa, Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunki umowy). Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik Nr 1 , Nr 1.6.treści SIWZ Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, dopuszczony do obrotu na rynek Polski (UE), posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.

Część nr: 7 Nazwa: dostawa wyrobów pomocniczych budownictwa dla Infrastruktury
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 z podziałem na 7 (siedem) części: część VII zamówienia – dostawa wyrobów pomocniczych budownictwa dla Infrastruktury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.7., oraz nr 5.3. do SIWZ (tj.: Specyfikacja asortymentowo – cenowa, Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunki umowy). Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik Nr 1, Nr 1.7 treści SIWZ Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, dopuszczony do obrotu na rynek Polski (UE), posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z bieżącej produkcji. 5. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540070155-N-2020 z dnia: 2020-04-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:2020-04-28, godzina 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:2020-05-11, godzina 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540078644-N-2020 z dnia: 2020-05-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-11, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina 09:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
/dla części I zamówienia/
Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
/dla części II, III, IV, V, VI, VII zamówienia/
Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 30 dni /kalendarzowych/, a minimalny 5 dni /kalendarzowych/ licząc od dnia podpisania umowy.

W ogłoszeniu powinno być:
/dla części I zamówienia/
Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
/dla części II, III, IV, V, VI, VII zamówienia/
Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
maksymalny termin dostawy zamówienia wynosi 30 dni /kalendarzowych/, a minimalny 14 dni /kalendarzowych/ licząc od dnia podpisania umowy.
branża Energoelektryczna, Materiały budowlane i hutnicze, Wodno - kanalizacyjna
podbranża urządzenia, materiały, materiały i urządzenia, materiały budowlane
kody CPV 31000000, 31430000, 44000000, 44410000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się