Przetarg 9006158 - Dostawa materiałów biurowych z podziałem na 4 części ...

   
Analizuj Zamówienie 9006158 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-28
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiałów biurowych z podziałem na 4 części

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą, r
ozładunkiem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego poniższego asortymentu z podziałem na 4 części:Część nr 1 Zakup kalendarzy i terminarzy,Materiały biurowe zostały wymienione w Formularzu cenowym oraz we wzorze umowy. Dostarczony towar musi spełniać wszystkie parametry być fabrycznie nowy i wolny od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych z wyraźnym opisem-charakterystyką towaru ze wskazaniem producenta.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność towaru z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.Przedmiot zamówienia winien spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały biurowe równoważne, pod warunkiem, że:a) materiały biurowe równoważne (innych firm niż wymienionew formularzu cenowym i wzorze umowy) są fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, nieregenerowane. b) pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały, którew swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych (w szczególności dotyczyto obudowy);c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany wyrób pozwalający na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie);

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego poniższego asortymentu z podziałem na 4 części: Część nr 2 Zakup artykułów biurowych, Materiały biurowe zostały wymienione w Formularzu cenowym oraz we wzorze umowy. Dostarczony towar musi spełniać wszystkie parametry być fabrycznie nowy i wolny od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych z wyraźnym opisem-charakterystyką towaru ze wskazaniem producenta.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność towaru z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.Przedmiot zamówienia winien spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały biurowe równoważne, pod warunkiem, że:a) materiały biurowe równoważne (innych firm niż wymienionew formularzu cenowym i wzorze umowy) są fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, nieregenerowane. b) pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały, którew swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych (w szczególności dotyczyto obudowy);c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany wyrób pozwalający na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie);

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego poniższego asortymentu z podziałem na 4 części:Część nr 3 Zakup folii biurowych, Część nr 4 Zakup materiałów archiwizacyjnych, Materiały biurowe zostały wymienione w Formularzu cenowym oraz we wzorze umowy. Dostarczony towar musi spełniać wszystkie parametry być fabrycznie nowy i wolny od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych z wyraźnym opisem-charakterystyką towaru ze wskazaniem producenta.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność towaru z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.Przedmiot zamówienia winien spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały biurowe równoważne, pod warunkiem, że:a) materiały biurowe równoważne (innych firm niż wymienionew formularzu cenowym i wzorze umowy) są fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, nieregenerowane. b) pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały, którew swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych (w szczególności dotyczyto obudowy);c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany wyrób pozwalający na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie);

Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego poniższego asortymentu z podziałem na 4 części:Część nr 4 Zakup materiałów archiwizacyjnych, Materiały biurowe zostały wymienione w Formularzu cenowym oraz we wzorze umowy. Dostarczony towar musi spełniać wszystkie parametry być fabrycznie nowy i wolny od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały nowe, w pierwszej kategorii oraz nieużywane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych z wyraźnym opisem-charakterystyką towaru ze wskazaniem producenta.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność towaru z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.Przedmiot zamówienia winien spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały biurowe równoważne, pod warunkiem, że:a) materiały biurowe równoważne (innych firm niż wymienionew formularzu cenowym i wzorze umowy) są fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych opakowaniach producenta, pełnowartościowe, nieregenerowane. b) pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały, którew swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych (w szczególności dotyczyto obudowy);c) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany wyrób pozwalający na ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów (np. hologramy) a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych (hermetyczne wewnętrzne opakowanie);

34/TP/2022
branża Poligrafia, Wydawnictwa, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały biurowe i papiernicze, czasopisma, książki, kalendarze
kody CPV 30190000, 30192000, 30197000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały biurowe i papiernicze , czasopisma, książki, kalendarze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9107402 2022-08-17
godz. 10:00
SZKOŁA POLICJI W PILE Artykuły biurowe. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 długopis Długopis automatyczny Toma Superfine, 069 niebieski 250 szt. 2 długopis Długopis automatyczny Toma Superfine, 069 czarny 250 szt. ...
9094625 2022-08-18
godz. 14:00
NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W CHEŁMIE Dostawa książek nowych w formie papierowej.
9073279 2022-08-19
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZŁOTÓW DOSTĘPNA SZKOŁA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA - DOSTAWA POMOCY DYDAKT., GIER EDUK., DRUKOWAN...
9071733 2022-08-23
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRAKÓW Dostawa materiałów papierniczych dla Urzędu Miasta Krakowa i Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2022 r. - edycja 2 Numer referencyjny: OR-10.271.62.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ma...
9107347 2022-08-23
godz. 13:00
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE Druk i dostawa 7 książek naukowych oraz czasopism: Forum Philosophicum 2022/1, Rocznik Filozoficzny 2022/1 i Perspektywy Kultury 2022/2 Część 1: Przedmiotem części nr 1 postępowania...
9097284 2022-08-29
godz. 10:00
SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA Zakup i dostawa literatury fachowej zgodnej z założeniami modyfikowanego programu kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość oraz utworzonych specjalności „Kadry i płace” oraz...
9086939 2022-09-02
godz. 10:00
PROKURATURA KRAJOWA W WARSZAWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest korekta, redakcja oraz druk monografii pt. „Prokuratura w Polsce od uzyskania niepodległości do czasów współczesnych”, której autorami są Ewa M. Gu...
9025895 2022-09-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Dodawanie ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych Zlecę dodawanie ogłoszeń na bezpłatnych portalach ogłoszeniowych.
9038541 2022-09-08
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wystawienie ogłoszeń sprzedaży hal namiotowych Potrzebna osoba z Rumunii władającą tym językiem. Chce wystawić na tamtejszych portalach ofertę sprzedaży hal namiotowych, a nie wi...
9075126 2022-09-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę dodawanie ogłoszeń w rubryce praca