Zlecenie 7444727 - DOSTAWA MALARNI PROSZKOWEJ MALARNIA PROSZKOWA – 1 SZT. ...

   
Analizuj Zamówienie 7444727 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-04-23
przedmiot zlecenia
DOSTAWA MALARNI PROSZKOWEJ

MALARNIA PROSZKOWA – 1 SZT.
Urządzenie dedykowane do malowania ogrodzeń. Cel zamówienia Urz
dzenie dedykowane do malowania ogrodzeń. Przedmiot zamówienia MALARNIA PROSZKOWA – 1 SZT.
Urządzenie dedykowane do malowania ogrodzeń.

WYMAGANIA:
Rozwiązanie do malowania elementów i kompletnych wyrobów, w tym: bram, furtek, przęseł z zachowaniem powtarzalności, jakości oraz wydajności.
1. Minimalna wielkość okna przejścia dla detali: szerokość 1000mm x wysokość 2450 mm. Detale o maksymalnych gabarytach: (dł x wys x szer) 2500mm x 2050mm x 500mm.
2. Wykonanie kabiny - sandwich dielektryczny
3. Jedno wyniesione stanowisko do malowania ręcznego, rozbudowane, z możliwością malowania z dwóch stron .
4. Wyposażenie kabiny:
- cyklon z pompą perystaltyczną i filtr końcowy o min. wydajności 16.000m3/h
- 14 szt. aplikacji elektrostatycznych, po 7 szt. z każdej strony umieszczone na 2 manipulatorach zsynchronizowa¬nych ze sobą i 1 szt. aplikacja manualna do malowania ręcznego.
5. Aplikacje z możliwością niezależnego sterowania dla każdej aplikacji oraz również z jednego wspólnego sterownika do obsługi całej aplikacji.
6. Możliwość malowania farbami strukturalnymi.
7. Pełna integracja kabiny z istniejącymi urządzeniami na malarni. Automatyczny odczyt zmiennej prędkości przejazdu detali (od 1,0 do 2,5 m/min) i dostosowanie pracy aplikacji.
8. Centrum kolorów do szybkiej zmiany koloru z możliwością odczytu wagi farby proszkowej zużytej dla poszczególnych partii produkcyjnych. Przystosowane do pobierania farby z zasobnika z łożem fluidyzacyjnym (element składowy centrum koloru) oraz bezpośrednio z kartonu.
Maksymalny czas zmiany koloru - 15 minut.
9. Bariery optyczne do sczytywania wielkości detali w pionie i w poziomie, podłączone do manipulatorów pionowych wyposażonych w automatyczne podstawy jezdne.
10. Wygrodzenia / siatki zabezpieczające elementy ruchome (manipulatory) zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
11. Czas realizacji zamówienia – max. 90 dni w tym montaż na istniejącym obiekcie max. 2 tygodnie.

Wykonawca musi przed złożeniem oferty wykonać wizję lokalną w siedzibie Zamawiającego w celu zapoznania się z warunkami technicznymi do instalacji.
Spotkanie możliwe jest w siedzibie Zamawiającego w dni w okresie trwania zapytania.
/potwierdzenie: notatka ze spotkania/

ISTOTNE ASPEKTY DOSTAWY
1. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Po stronie dostawcy jest udowodnienie spełnienia założeń poszczególnych prac.
2. Po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym Zamawiający dokona odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia i jego zgodności z założeniami, sztuką realizacji tego typu prac.
3. Za termin całkowitego wykonania dostawy uważa się podpisanie bez zastrzeżeń zgłaszanych przez strony - końcowego protokołu odbioru. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony zamieszczą je w końcowym protokole odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia.
4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczną gwarancję na oprogramowanie wraz z pełną asystą techniczną i merytoryczną na całość przedmiotu zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawą, przeglądami i konserwacją wynikającą z zaleceń producenta w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta lub uprawnienia.
4. Oferent zapewni serwis fabryczny oraz dostępność oryginalnych części zamiennych na terenie Polski.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42900000, 42924300
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się