Przetarg 7481464 - Dostawa łóżek szpitalnych, płuczko dezynfektorów i...

   
Analizuj Zamówienie 7481464
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa łóżek szpitalnych, płuczko dezynfektorów i stołów zabiegowych dla potrzeb 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przy
chodnią SP ZOZ w Żarach
Numer referencyjny: 105. KSzWzP SP ZOZ-DZP-2612-19-20

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych, płuczko dezynfektorów i stołów zabiegowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w ilości i asortymencie określonym w załącznikach nr 7 - 9. Liczba zadań 3:
Zadanie nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych;
Zadanie nr 2 – Dostawa płuczko-dezynfektor do basenów;
Zadanie nr 3 – Dostawa stołów operacyjno-zabiegowych, hydraulicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna stanowiąca załączniki nr 10-13 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna stanowiąca załączniki nr 10-11 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Dostawa płuczko-dezynfektor do basenów;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna stanowiąca załączniki nr 12 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – Dostawa stołów operacyjno-zabiegowych, hydraulicznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna stanowiąca załączniki nr 13 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540086880-N-2020 z dnia: 2020-05-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-22, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
h) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację w określonym w umowie terminie.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 33190000, 33191100, 33192120, 33192200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się