Zlecenie 7563756 - Dostawa linii do uszczelkowania ościeżnic Przedmiotem...

   
Zamówienie 7563756 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-01
przedmiot zlecenia
Dostawa linii do uszczelkowania ościeżnic

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do uszczelkowania ościeżnic na p
otrzeby zakładu produkcyjnego firmy SĘKPOL. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy urządzenia do uszczelkowania ościeżnic Zakup realizowany będzie w ramach projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac BR, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do uszczelkowania ościeżnic.
Zestaw urządzeń tworzących linię wciskania uszczelki w ościeżnice. Linia
służyć będzie do
wprowadzenie ościeżnicy w strefę uszczelkowania,
zauszczelkowanie ościeżnicy,
wyprowadzenie ościeżnicy poza strefę maszyny.
Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia i przeszkolenie personelu

Oczekiwane funkcjonalności i parametry
Możliwość regulacji prędkości podawania uszczelki,
Możliwość ustawiania trybu pracy ciągły lub automatycznym,
Automatyczne ustawianie bazy aplikatora w zależności od rodzaju uszczelkowanej ościeżnicy,
Niezależne aplikatory uszczelki na cztery kolory,
Możliwość regulacji prędkości posuwu,
Możliwość obróbki ościeżnic o wymiarach grubość 40-90mm,szerokość 60÷350mm, długość 540÷2200mm.
Możliwość uszczelkowania ościeżnic blokowych przylgowych i bezprzylgowych
Możliwość uszczelkowania ościeżnic regulowanych przylgowych i bezprzylgowych
Możliwość uszczelkowania ościeżnic PPOŻ przylgowych i bezprzylgowych
Możliwość automatycznego przezbrajania urządzenia z kodu kreskowego
Sterowanie kompatybilne z systemem zarządzania produkcją
Automatyczny wybór rodzaju i koloru uszczelki

Pozostałe wymogi
Wymagany okres gwarancji - minimum 12 miesięcy od protokolarnego odbioru na oferowany sprzęt.
Wymagany maksymalny czas reakcji serwisowej, nie dłuższy niż 48h.
Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji
Oferent zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu w ramach dostawy instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej urządzenia w języku polskim. W przypadku posiadania dokumentacji w innym języku, zapewnia odpowiednie ich tłumaczenie na język polski.
Urządzenie będzie posiadało certyfikat Deklarację Zgodności CE.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się