Przetarg 8618153 - dostawa licencji z wdrożeniem i nadzorem autorskim, a...

   
Analizuj Zamówienie 8618153 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-21
przedmiot ogłoszenia
dostawa licencji z wdrożeniem i nadzorem autorskim, a TAKże sprzętu i urządzeń w celu rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej
sieci informatycznej Numer referencyjny: ZPO:ZP/22/2021
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji z wdrożeniem i nadzorem autorskim w ramach rozbudowy posiadanego systemu informatycznego HIS Asseco, a TAKże sprzętu i urządzeń w celu rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, z podziałem na n/w zadania, w celu realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”:
Zadanie Nr 1: dostawa, montaż i instalacja urządzeń przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej.
Zadanie Nr 2: dostawa licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania HIS, nadzór autorski.
Zadanie Nr 3: dostawa licencji dostępowych Windows Server CAL OLP Device lub równoważnych.
1.2. Opis przedmiotu zamówienia określają Załączniki 3/1 do Nr 3/3 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Zadanie Nr 1: dostawa, montaż i instalacja urządzeń przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej. Część nr 1 1.1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 1 jest dostawa, montaż i instalacja urządzeń przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej. 1.2. Specyfikację cenową określa Załącznik Nr 2/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. 1.3. Opis przedmiotu zamówienia i wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe określa Załącznik 3/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Zadanie Nr 2: dostawa licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania HIS, nadzór autorski. Część nr 2 1.1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 2 jest dostawa licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania HIS, nadzór autorski. 1.2. Specyfikację cenową określa Załącznik Nr 2/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. 1.3. Opis przedmiotu zamówienia i wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe określa Załącznik 3/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Zadanie Nr 3: dostawa licencji dostępowych Windows Server CAL OLP Device lub równoważnych. Część nr 3 1.1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 3 jest dostawa licencji dostępowych Windows Server CAL OLP Device lub równoważnych. 1.2. Specyfikację cenową określa Załącznik Nr 2/3 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. 1.3. Opis przedmiotu zamówienia i wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe określa Załącznik 3/3 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 011-023784 z dnia 2022-01-17:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/04/2022
Powinno być:
Data: 27/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 15:30
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 15:30
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe, montaż sieci komputerowej
kody CPV 32420000, 48180000, 48210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , oprogramowanie komputerowe , montaż sieci komputerowej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8930436 2022-06-09
godz. 10:00
GMINA RUDA MALENIECKA 1. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem antywirusowym i zasilacz awaryjny do serwera w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201...
8937181 2022-06-10
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE Dostawa , montaż i uruchomienie systemu przestrzennej nawigacji wewnątrzbudynkowej FDZ.242-47/22
8928769 2022-06-10
godz. 12:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozeznanie cenowe - rozbudowa macierzy HP XP7 Rozbudowa macierzy HP XP7
8893047 2022-06-13
godz. 23:59
PPHU MARKO MAREK DERMONT MAREK MALINOWSKI SP.J. Nowoczesne wzornictwo szansą na innowacyjny rozwój firmy Marko - etap II Przedmiotem zamówienia jest maszyna ploter drukująco-tnącego do kartonów, która na dzień złożenia oferty w standardz...
8902978 2022-06-15
godz. 11:00
CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU Dostawa sprzętu komputerowego – komputery przenośne Numer referencyjny: CUI-ZZ.3201.6.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych 1. Przedmiotem w ramach zamówienia pod...
8934324 2022-06-20
godz. 10:00
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA WSEiZ w Warszawie - Uczelnia dostępna 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 zestawów komputerowych – stacji roboczych wraz z monitorami i urządzeniami peryferyjnymi celem wyposażenia sta...
8920304 2022-06-20
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO „Modernizacja Infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” Numer referencyjny: BZP.272.22.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest „ Modernizacja Infrastruktury Teat...
8920348 2022-06-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY DĘBNICA KASZUBSKA Zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Numer referencyjny: RPI.271.5.2022.JD Przedmiotem zamówienia jest dostaw...
8937560 2022-06-28
godz. 07:00
SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO Dostawa kardiomonitorów 12 szt. wraz z usługą komunikacji z szpitalnym systemem HIS Numer referencyjny: ZP 17/22 Dostawa kardiomonitorów 12 szt. wraz z usługą komunikacji z szpitalnym system...
8880992 2022-06-30
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 Numer referencyjny: CG-P-III.ZP....