Przetarg 7483910 - Dostawa licencji informatycznych Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7483910 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawa licencji informatycznych
Numer referencyjny: Zp/pn/32/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji informatyczny
ch z podziałem na zadania;
Zadanie 1: Dostawa kluczy licencyjnych umożliwiających przedłużenie umowy edukacyjnej;
Zadanie 2: Dostawa licencji na platformę wirtualizacyjną VMware vSphere Standard wraz z rocznym wsparciem producenta (Basic Support/Subscription) dla jednego fizycznego procesora serwera lub produkt równoważny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zadania 1 i 2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4A (zad.1), 4B (zad.2) do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa kluczy licencyjnych umożliwiających przedłużenie umowy edukacyjnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zadania 1 i 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4A (zad.1) do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa licencji na platformę wirtualizacyjną VMware vSphere Standard wraz z rocznym wsparciem producenta (Basic Support/Subscription) dla jednego fizycznego procesora serwera lub produkt równoważny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zadania 1 i 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4B (zad.2) do SIWZ.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48000000, 48620000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się