Przetarg 8053041 - Dostawa leków w ramach procedury ratunkowego dostępu do...

   
Analizuj Zamówienie 8053041 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-03-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawa leków w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych Numer referencyjny: SZP/ZPZ/122/2021/KP
Wartość
bez VAT: 5 736 136.00 PLN
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zostały określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.75 mg i wakaftor50 mg tezakaftor100 mg eleksakaftor x 56 tabletek (zamówienie podstawowe) – 3 opakowania75 mg iwakaftor50 mg tezakaftor100 mg eleksakaftor x 56 tabletek (prawo opcji) – 73 opakowaniaIwakaftor 150 mg x 28 tabletek (zamówienie podstawowe) – 3 opakowaniaIwakaftor 150 mg x 28 tabletek (prawo opcji) – 73 opakowaniaW przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod względem składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci, funkcji. W przypadku asortymentu równoważnego wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się