Przetarg 10631999 - „Dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz...

   
Analizuj Zamówienie 10631999
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-19
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz innego wyposażenia.”

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz innego wyposażenia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz innego wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz innego wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

Część 4: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz innego wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

Część 5: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz innego wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

Część 6: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, opatrunków, produktów medycznych oraz innego wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.30.2024/D/78/2300/D/PMN


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00382878/01 z dnia: 2024-06-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-27 07:00
Po zmianie:
2024-07-08 07:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-27 07:15
Po zmianie:
2024-07-08 07:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-07-26
Po zmianie:
2024-08-06UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00398189/01 z dnia: 2024-07-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-07-08 07:00
Po zmianie:
2024-07-15 07:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-07-08 07:15
Po zmianie:
2024-07-15 07:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-08-06
Po zmianie:
2024-08-13UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00406020/01 z dnia: 2024-07-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-07-15 07:00
Po zmianie:
2024-07-19 07:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-07-15 07:15
Po zmianie:
2024-07-19 07:45
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-08-13
Po zmianie:
2024-08-17
branża Energoelektryczna, Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża urządzenia, materiały, kosmetyki i artykuły higieniczne, leki, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33190000, 33690000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały , kosmetyki i artykuły higieniczne , leki , materiały medyczne , odzież medyczna i jednorazowa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10667791 2024-08-06
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia Dostawa radioizotopów i radiofarmaceutyków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części/Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówie...
10676342 2024-08-09
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników i testów diagnostycznych.
10673366 2024-08-09
godz. 09:00
Dolnośląskie Zadanie 1: „Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, kart do mikrometody, materiałów zużywalnych oraz eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań immunohematologicznych u biorc...
10670601 2024-08-12
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki– 31 zadań Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów koronarog...
10676285 2024-08-14
godz. 08:45
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leku luteitum na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej COZL.
10685609 2024-08-14
godz. 09:00
Pomorskie Wyprodukowanie placebo dla produktów leczniczych zawierających substancję czynną (dupilumab, feksofenadynę), zakup IMP zawierającego w swoim składzie feksofenadynę oraz zaślepienie,...
10685565 2024-08-19
godz. 10:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony PN/36DzOL/07/2024 na dzierżawę aparatów do badań laboratoryjnych z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dostawą odczynników do Warszawskiego Szpitala Połudn...
10685603 2024-08-19
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla RZGW w Gdańsku Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych wskazanych przez Zamaw...
10679392 2024-08-19
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup i dostawa płynów dializacyjnych oraz sprzętu medycznego dla terapii nerkozastępczej ciągłej wraz z dzierżawą aparatów na potrzeby Szpitala CSK oraz SKDJ Przedmiotem zamówien...
10685601 2024-08-20
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa leków. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia, wyrobów medycznych oraz kosmetyków w asortymencie i ilości...