Przetarg 7548119 - Dostawa leków do Apteki (uzupełnienie) oraz dostawa...

   
Analizuj Zamówienie 7548119 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa leków do Apteki (uzupełnienie) oraz dostawa sprzętu jednorazowego użytku i endoprotez bezcementowych (powtórka) do SP
ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
Numer referencyjny: SZP.III/240/19/20/P

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do Apteki (uzupełnienie) oraz dostawa sprzętu jednorazowego użytku i endoprotez bezcementowych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Przedmiot zamówienia podzielony został na 29 pakietów:
Pakiet 1 leki 1, Pakiet 2 leki 2, Pakiet 3 leki 3, Pakiet 4 leki 4, Pakiet 5 leki 5, Pakiet 6 leki 6, Pakiet 7 leki 7, Pakiet 8 leki 8, Pakiet 9 leki 9, Pakiet 10 leki 10, Pakiet 11 leki 11, Pakiet 12 leki 12, Pakiet 13 immunoglobulina, Pakiet 14 leki 13, Pakiet 15 leki 14, Pakiet 16 - koszulka ochronna na cewnik, Pakiet 17 -cewnik dializacyjny, Pakiet 18 - osprzęt do laparoskopu, Pakiet 19 - elektrody do niccomo, Pakiet 20- czepki, maski, Pakiet 21 - filtry, Pakiet 22 - akcesoria do CPAP, Pakiet 23- smoczki, butelki, Pakiet 24 - aplikatory do termoablacji, Pakiet 25 - akcesoria do bronchofiberoskopu, Pakiet 26 - odzież do pracowni cytostatyków, Pakiet 27 - stabilizator igieł lokalizacyjnych, Pakiet 28 - akcesoria do infantflow, Pakiet 29 – endoproteza bezcementowa stawu biodrowego i kolanowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo - cenowa stanowiąca załączniki nr 3.1 - 3.29 SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 - Leki 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 - Leki 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 - Leki 3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 - Leki 4
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5 - Leki 5
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6 - Leki 6
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7 - Leki 7
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8 - Leki 8
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9 - Leki 9
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10 - Leki 10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11 - Leki 11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12 - Leki 12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 13 immunoglobulina
Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoglobuliny do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 14 - Leki 13
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 15 - Leki 14
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 16 - koszulka ochronna na cewnik
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulek ochronnych na cewnik do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet 17 -cewnik dializacyjny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa cewnika dializacyjnego do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 18 - osprzęt do laparoskopu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do laparoskopu do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet 19 - elektrody do niccomo
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrody do niccomo do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 20- czepki, maski
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czepków i masek do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 21 - filtry
Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 22 Nazwa: Pakiet 22 - akcesoria do CPAP
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do CPAP do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 23 Nazwa: Pakiet 23- smoczki, butelki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa smoczków i butelek do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 24 Nazwa: Pakiet 24 - aplikatory do termoablacji
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikatorów do termoablacji do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 25 Nazwa: Pakiet 25 - akcesoria do bronchofiberoskopu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do bronchofiberoskopu do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 26 Nazwa: Pakiet 26 - odzież do pracowni cytostatyków
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży do pracowni cytostatyków koszulek ochronnych na cewnik do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 27 Nazwa: Pakiet 27 - stabilizator igieł lokalizacyjnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stabilizatora igieł lokalizacyjnych do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 28 Nazwa: Pakiet 28 - akcesoria do infantflow
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do infantflow do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Część nr: 29 Nazwa: Pakiet 29 – endoproteza bezcementowa stawu biodrowego i kolanowa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotezy bezcementowej stawu biodrowego i kolanowego do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115795-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 11:00
branża Medyczna
podbranża leki, sprzęt medyczny, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 9132000, 33140000, 33141000, 33141240, 33141550, 33141640, 33162000, 33162200, 33181500, 33182000, 33183200, 33600000, 33610000, 33612000, 33614000, 33615000, 33616000, 33621200, 33622000, 33622200, 33622300, 33622600, 33622700, 33622800, 33631600, 33632100, 33632200, 33632300, 33642200, 33642300, 33651100, 33651200, 33651400, 33651520, 33661000, 33661100, 33661200, 33661300, 33661400, 33661500, 33661600, 33661700, 33662100, 33670000, 33674000, 33675000, 33691300, 33692100, 33693000, 33711770
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się