Zlecenie 7974264 - Dostawa łańcucha 3 calowego oraz spinek Łańcuch 3...

   
Zamówienie 7974264 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-18
przedmiot zlecenia
Dostawa łańcucha 3 calowego oraz spinek

Łańcuch 3 calowy oraz spinki Odbiór na podstawie Protokołu ilościowo -jakościow
ego -Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Koszt dostawy po stronie Wykonawcy. Termin płatności faktury 21 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu. Termin gwarancji - minimum 12 mcy. W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU), 2) Klauzula informacyjna (RODO). Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU. Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
branża Materiały budowlane i hutnicze, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne, wyroby hutnicze
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się