Przetarg 7274758 - Dostawa kruszywa naturalnego Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7274758 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa kruszywa naturalnego
Numer referencyjny: ZPK.271.2.2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa : 1) Mieszank
i kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm w ilości 4 000 m3 na bieżące utrzymanie dróg gminnych wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy, 2) Mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-2 mm) (piasek uszlachetniony ) do zapraw budowlanych w ilości 100 m3 na potrzeby realizowanych inwestycji lub remontów. Szczegółowy opis mieszanki kruszywa naturalnego określony jest w załączniku Nr 6 do SIWZ.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża kruszywa
kody CPV 14211000, 14212210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się