Przetarg 8535948 - Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji...

   
Analizuj Zamówienie 8535948 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 [mm] (C50/30) do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśni
ctwie Żednia w 2021 roku – etap III

Część 1: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 [mm] (C50/30) do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Żednia w 2021 roku – etap III”.Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa Pakiety (Części), odpowiednio:Pakiet (Część) nr 1 – leśnictwa: Królowy Most, Cieliczanka, Pieszczaniki, KołodnoLeśnictwa:Królowy Most – 400,00 ton, Cieliczanka – 275,00 ton, Pieszczaniki – 275,00 ton, Kołodno – 275,00 ton, RAZEM: 1 225,00 ton.3.2. Kruszywo w ilościach wskazanych w punkcie 3.1. SWZ i w terminach określonych w punkcie 4.1. SWZ zostanie dostarczone w miejsce wskazane przez właściwego terenowo leśniczego lub podleśniczego. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa znajduje się pod adresem: https://zednia.bialystok.lasy.gov.pl/en/polozenie#.YSM1cd8wjIU 3.3. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne” stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Dostarczone kruszywo musi mieścić się w krzywych granicznych uziarnienia zgodnie z WT-4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w Rozdziale 3 SWZ.

Część 2: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 [mm] (C50/30) do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Żednia w 2021 roku – etap III”.Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa Pakiety (Części), odpowiednio:Pakiet (Część) nr 2 – leśnictwa: Stanek, Żednia, Rudnica, Kozi LasLeśnictwa:Stanek – 275,00 ton, Żednia – 275,00 ton, Rudnica – 400,00 ton, Kozi Las – 275,00 ton, RAZEM: 1 225,00 ton.3.2. Kruszywo w ilościach wskazanych w punkcie 3.1. SWZ i w terminach określonych w punkcie 4.1. SWZ zostanie dostarczone w miejsce wskazane przez właściwego terenowo leśniczego lub podleśniczego. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa znajduje się pod adresem: https://zednia.bialystok.lasy.gov.pl/en/polozenie#.YSM1cd8wjIU 3.3. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne” stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Dostarczone kruszywo musi mieścić się w krzywych granicznych uziarnienia zgodnie z WT-4.Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w Rozdziale 3 SWZ.

SA.270.74.2021
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża kruszywa
kody CPV 14212200, 60100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kruszywa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8542212 2021-11-29
godz. 10:00
URZĄD GMINY PRUSZCZ I. Nazwa zamówienia: „Dostawa kruszywa na rok 2021-2022” Dostawa 3300 ton (+/- 10 ton) kruszywa wapiennego o uziarnieniu 4-31,5 mm z domieszką żwiru o frakcji 2 – 8 mm w ilości do 20% wraz z...
8549193 2021-11-29
godz. 10:00
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Sukcesywna dostawa surowca o nazwie kruszywo łamane wapienne dla Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022 r.
8546616 2021-11-30
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĘBICY "Dostawa piasku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy” - II Dostawa piasku zwykłego płukanego własnym transportem, zastosowanie do robót drogowych 0-4 mm w ilości do 4000 t ZP.271.32.20...
8553546 2021-11-30
godz. 14:00
ALCHEMIA S.A. Piasek płukany 0-2 mm
8550068 2021-12-02
godz. 11:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W KROTOSZYNIE Zakup wraz z dostawą kruszywa kamiennego granitowego dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie
8550757 2021-12-02
godz. 11:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. K.K.BACZYŃSKIEGO W CHORZOWIE Zakup i dostawa materiałów, narzędzi i urządzeń do realizacji kursów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie – I Część 1: Część 1: Materiały do realizacji kursu „Brukarstwo” Prze...
8562442 2021-12-02
godz. 11:15
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa kruszyw budowlanych mineralnych naturalnych do Oddziału KWK ROW Ruch Marcel Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 142-2 1 MIESZANKA PIASKOWO-ŻWIROWA UZIARNIENIE DO 16MM 142-2 - Kr...
8545768 2021-12-07
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO DOJLIDY Dostawa kruszywa naturalnego i drogowego do leśnictw Nadleśnictwa Dojlidy wraz z rozładunkiem, plantowaniem i zagęszczaniem. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Dostawa k...
8539437 2021-12-13
godz. 09:00
GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Usługa produkcji kruszyw i grysów oraz wykonywania innych prac niezbędnych do utrzymania ruchu w Kopalni Wapienia "Strzelce Opolskie" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Produkcja kruszyw proszę wype...
8563390 2021-12-30
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. „Sukcesywna dostawa kruszyw budowlanych” Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/28/21/UE Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa kruszyw budowlanych” Szczegółowe dane przedmiotu zamówien...