Przetarg 8117334 - Dostawa kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5 mm dla...

   
Analizuj Zamówienie 8117334 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5 mm dla potrzeb Gminy Masłowice

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kruszy
wa łamanego o granulacji 0-31,5 mm na potrzeby Gminy Masłowice.4.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa łamanego kamiennego zgodnie z harmonogramem dostaw, tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem kruszywa łamanego dolomitowego na drogach w gminie Masłowice.4.2.1. Zakres dostawy:ZAKRES POSTAWOWY:dostawa sukcesywna 1900 ton w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Masłowice. Miejsca dostawy i ilości ton Zamawiający wskaże w dniu podpisania umowy na podstawie harmonogramu dostaw.ZAKRES OBJĘTY PRAWEM OPCJI:sukcesywna dostawa do 500 ton w miejsce wskazane przez zamawiającego.4.2.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb związanych z występowaniem przypadków dekonstrukcji nawierzchni utwardzonych dróg gminnych.

UG.IOŚ.271.4.2021
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża kruszywa
kody CPV 14212200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się