Przetarg 7268141 - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r. Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7268141 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.
Numer referencyjny: RGI.271.1.2020

Dostawa kruszywa do remontu dróg gmin
nych w 2020 r. w zakresie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część nr I: Asortyment oraz ilości kruszyw: • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 200,00 t; • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 200,00 t; Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji: • Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6 • Świlcza dz. nr ew. 3760/1 • Świlcza dz. nr ew. 4849 • Trzciana dz. nr ew. 2375 Kruszywo będzie dowożone do wyżej wskazanych miejsc po drogach o szerokości min. 5,00 m. Dostawy kruszywa będą się odbywać w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony po wyłonieniu Dostawcy (Wykonawcy); Część nr II: Asortyment oraz ilości kruszyw: • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 900,00 t; • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 700,00 t; Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 3,50 m. Dotyczy wszystkich części: Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112. Do obowiązków wykonawcy należy: Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz z dostarczonym materiałem drogowym. Dostawa musi odbywać się samochodami dostosowanymi do parametrów drogi. Przewiduje się dostawę samochodami solo, zestawami i ciągnikami siodłowymi z naczepą w zależności od miejsc wyładunku. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa kruszywa w zakresie: - kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 200,00 t; - kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 200,00 t;
Dostawa kruszywa w zakresie: - kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 2 200,00 t; - kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 1 200,00 t; Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji: - Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6 - Świlcza dz. nr ew. 3760/1 - Świlcza dz. nr ew. 4849 - Trzciana dz. nr ew. 2375 Kruszywo będzie dowożone do wyżej wskazanych miejsc po drogach o szerokości min. 5,00 m. Dostawy kruszywa będą się odbywać w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony po wyłonieniu Dostawcy (Wykonawcy); Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112. Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz z dostarczonym materiałem drogowym. Dostawa musi odbywać się samochodami dostosowanymi do parametrów drogi. Przewiduje się dostawę samochodami solo, zestawami i ciągnikami siodłowymi z naczepą w zależności od miejsc wyładunku. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa kruszywa w zakresie: - kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 900,00 t; - kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 700,00 t;
Dostawa kruszywa w zakresie: - kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 900,00 t; - kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 700,00 t; Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 3,50 m. Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112. Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz z dostarczonym materiałem drogowym. Dostawa musi odbywać się samochodami dostosowanymi do parametrów drogi. Przewiduje się dostawę samochodami solo, zestawami i ciągnikami siodłowymi z naczepą w zależności od miejsc wyładunku. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża kruszywa
kody CPV 14210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się