Przetarg 7348754 - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r. Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7348754 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.
Numer referencyjny: RGI.271.10.2020

Dostawa kruszywa do remontu dróg gmi
nnych w 2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Asortyment oraz ilości kruszyw: - kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t; - kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t; Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m. Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112. Do obowiązków wykonawcy należy: Świadectwo zgodności musi być dostarczane każdorazowo wraz z dostarczonym materiałem drogowym. Dostawa kruszywa na teren Gminy Świlcza będzie się odbywać do niżej wymienionych lokalizacji: - Rudna Wielka dz. nr ew. 787/6 - Rudna Wielka dz. nr ew. 177/9 - Świlcza dz. nr ew. 3760/1 - Świlcza dz. nr ew. 4849 - Trzciana dz. nr ew. 2375 Dostawa musi odbywać się samochodami dostosowanymi do parametrów drogi. Przewiduje się dostawę samochodami solo, zestawami i ciągnikami siodłowymi z naczepą w zależności od miejsc wyładunku. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża kruszywa
kody CPV 14210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się