Zlecenie 7401308 - Dostawa kontenera dla celów sanitarnych dla potrzeb fermy...

   
Zamówienie 7401308 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-25
przedmiot zlecenia
Dostawa kontenera dla celów sanitarnych dla potrzeb fermy trzody chlewnej w miejscowości
RZEPCZE.
Zadanie polega na przygotowa
niu i dostawie kontenera sanitarnego (baraku) dla potrzeb funkcjonowania fermy trzody
chlewnej w miejscowości RZEPCZE, znajdującej się w zasobach Zamawiającego.
Załącznik_nr_l_schemal_kontenera.pdf określa schemat w postaci rzutu poziomego, proponowanego rozkładu
urządzeń sanitarnych i pomieszczeń w kontenerze. Dozwolone jest inne ułożenie wejść, podziału pomieszczeń z
zachowaniem głównych zasad:
1. Układ pomieszczeń ma być podzielony na trzy strefy, wydzielone w sposób pełny, w wymienionej kolejności
przejścia:
a) szatnia ubrań własnych, tzw. szatnia czysta
b) strefa łazienki
c) szatnia ubrań roboczych, tzw. szatnia brudna
2. Do stref czystej i brudnej mają być wykonane oddzielne wejścia
3. Zamawiający wyposaży szatnie samodzielnie w szafki ubraniowe. Należy w każdej szatni przewidzieć miejsce
na 2 podwójne szafki ubraniowe z ławeczkami do siedzenia przed nimi wraz z powierzchnią umożliwiającą
przebranie się w szatani w jednym momencie 2 osobom
Wymagania dla strefy łazienki
a) strefa łazienki ma być wyposażona w natrysk, WC, umywalkę i przebieralnię.
b) przebieralnia, WC, natrysk winny być zamknięte kabinami, umożliwiającymi zamknięcie się osoby
korzystającej ze w/w pomieszczeń. Wymiary kabin z wyżej wymienionymi elementami winny spełniać
wymagania stawiane tym pomieszczeniom wg odpowiednich przepisów prawa pracy.
c) elementy zabudowy (podłoga, ściany, drzwi) winny być wykonane z elementów um^-żliwiai
utrzymanie we właściwym stopniu czystości (w tym mycie na mokro)
d) natrysk, WC, umywalka, przebieralnia winny być wyposażone w odpowiednie urządzenia sanitarne,
baterie, właściwe spusty kanalizacyjne
e) nad umywalką winno być zamontowane lustro
Kontener winien posiadać właściwą instalację wodociągową dla celów zasilania w wodę urządzeń w strefie
łazienki oraz spełniać poniższe warunki:
a) dla celów podgrzewania wody należy zamontować pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności
minimum 120dm3.
b) instalacja wodociągowa na podejściach do urządzeń winna być wyposażona w zawory odcinające,
umożlwiające odcięcie elementów odpływów (bateria) w przypadku wystąpienia konieczności ich wymiany
c) do kontenera winno prowadzić jedno podejście wyposażone w zawór odcinający, w który Zamawiający
będzie mógł podłączyć zasilanie w wodę
Kontener winien posiadać właściwą instalację kanalizacyjną dla celów odprowadzenia wody z urządzeń
umieszczonych w strefie łazienki oraz spełniać poniższe warunki:
a) wszystkie elementy końcowe (brodzik, muszla ustępowa, umywalka) winny być wyposażone w właściwe
elementy syfonów podejściowych wraz z spustami
b) z kontenera winien wychodzić jeden odpływ, który zostanie Zamawiający włączy w system odprowadzenia
ścieków z terenu fermy
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty małogabarytowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się