Przetarg 7912462 - Dostawa komory laminarnej oraz bronchofiberoskopu -...

   
Analizuj Zamówienie 7912462 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawa komory laminarnej oraz bronchofiberoskopu - 131/PN/2020
Numer referencyjny: 131/PN/2020

1. Przedmiotem zamówienia jes
t dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowej komory laminarnej oraz fabrycznie nowego bronchofiberoskopu o parametrach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz w ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowej komory laminarnej o parametrach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz w ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy.

Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowego bronchofiberoskopu o parametrach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz w ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się