Przetarg 7221738 - Dostawa komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa dla...

   
Analizuj Zamówienie 7221738 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Un
iwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny: A120-211-144/19/ZZ
1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa – 2 szt. – zwanych dalej „aparaturą”, dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.3. Zamówienie aparatury obejmuje:1) transport,2) montaż /instalację/sprawdzenie jej działania,3) przeszkolenie 3 osób w zakresie podstawowej obsługi aparatury po sprawdzeniu jej działania.4. Miejsce dostawy aparatury: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, 80-822 Gdańsk, ul. Kładki 24, POLSKA, pokój 120.5. Szczegółowy opis aparatury zawarty jest w załączniku nr 1A do SIWZ.6. Gwarancja producenta na aparaturę – 24 miesiące.7. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.8. Zamawiający informuje, że zamówienie będzie finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu: „International Centre for Cancer Vaccine Science”,Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze, nr umowy/decyzji MAB/2017/3,
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się