Przetarg 10615465 - Dostawa kart identyfikacyjnych do Narodowego Banku Polskiego...

   
Analizuj Zamówienie 10615465 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-12
przedmiot ogłoszenia
Dostawa kart identyfikacyjnych do Narodowego Banku Polskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę do siedzi
by Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych i wolnych od wad fizycznych i prawnych, kart identyfikacyjnych. Wykonawca wykonującprzedmiot zamówienia zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność 2000 szt. kart identyfikacyjnych -zbliżeniowych ze stykową częścią kryptograficzną.

SEZ/DKRZ-WPO2-TN-241-0356/DB/24

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00380121/01 z dnia: 2024-06-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-25 12:00
Po zmianie:
2024-06-28 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-25 12:30
Po zmianie:
2024-06-28 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-07-24
Po zmianie:
2024-07-27
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 30162000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10683998 2024-07-22
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup plotera frezującego. Ploter frezujący zapewaniający wysoką dokładność obróbki pozwalający na uzyskiwanie gładkich powierzchni i precyzyjnych kszt...
10679132 2024-07-23
godz. 09:00
Dolnośląskie :WYKONANIE USŁUG WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU w sezonie 2024 / 2025
10679752 2024-07-23
godz. 10:00
Podlaskie Usługa drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. 1. Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania na urządzeniach Zamawiająceg...
10635104 2024-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych (nekrologów/ogłoszeń różnych) w wybranych tytułach w prasie ogólnopolskiej oraz inter...
10684747 2024-07-25
godz. 09:00
Podlaskie Część 1: Część nr 1 – Druk kalendarzy i teczek. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ ...
10683688 2024-07-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup przełączników CORE na potrzeby CPD-3 w Toruniu 1. Przedmiot zamówienia stanowi: zakup dwóch przełączników CORE na potrzeby CPD-3 w Toruniu. Zakres zamówienia obejmuje: 1) dos...
10632197 2024-07-31
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup urządzeń i oprogramowania Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania w zakresie szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1 do SWZ w tym: serwer z oprogramowani...
10654682 2024-08-02
godz. 09:00
Małopolskie druk cyfrowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - DE-dzp.272-276/24 druk cyfrowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 4.1 SWZ
10676340 2024-08-12
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, którego wyszczególnienie ilościowe określono w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji...
10685644 2024-08-13
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy obejmująca:a) Zadanie nr 1 – Dosta...