Przetarg 10274874 - Dostawa jaj kurzych Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna...

   
Analizuj Zamówienie 10274874 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawa jaj kurzych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do położonych na terenie miasta Kołobrzegu punktów żywienia
ZAMAWIAJĄCEGO jaj kurzych zgodnie z następującymi wymaganiami:1. klasa jakości handlowej “A”,2. kategoria wagowa “M” 53 g do 63 g zgodnie z gramaturą unijną,3. ilość średnioroczna – 380.000 szt.4. produkt powinien być dostarczony w stanie nieuszkodzonym, w specjalistycznych opakowaniach (wytłoczki, kartony),5. w przypadku stwierdzenia na dostarczonym towarze, uszkodzeń, niewłaściwego zapachu – dostawca wymieni całą partię towaru do godziny piętnastej w danym dniu6. dostawca dostarcza towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego na własny koszt7. z dostawą łączy się usługa transportowa oraz rozładunek u zamawiającego w miejscu wskazanym przez odbierającego towar8. dostarczany produkt powinien być czysty z oznaczonymi cechami identyfikowalności, specyfikacja każdej partii,9. dostawa w ciągu maksymalnie 12 godzin od złożenia zamówienia,10. dostawa 3 razy w tygodniu, najpóźniej do godziny 10 rano,11. dostarczone jaja naświetlone są lampami bakteriobójczymi bezpośredniego działania NVB 2x15 IP65 wraz z dokumentacją potwierdzającą czynność oraz datę ważności towaru.12. Dostawca dostarczy towar w czystym stroju ochronnym.13. Dysponowanie co najmniej dwoma środkami transportu.14. Samochód przeznaczony do przewożenia tylko jaj15. Samochód z zaświadczeniem dopuszczającym pojazd do przewożenia żywności w odpowiedniej temperaturzePodana ilość zamawianych jaj nie jest wielkością ostateczną i może się wahać w zależności od potrzeb zamawiającego w zakresie do 10% .Z dostawą łączy się usługa transportowa specjalistycznym samochodem (chłodnia lub izoterma) oraz rozładunek u zamawiającego w miejscu wskazanym przez odbierającego towar.Od dostawcy wymaga się aby:- posiadał certyfikat produkcji HACCP lub oświadczenie o spełnieniu warunków HACCP oraz wyrażenie gotowości poddania się auditowi drugiej strony,- zaświadczenie dopuszczające pojazd do przewożenia żywności w odpowiedniej temperaturze,- książeczka zdrowia dostawcy do wglądu przy każdej dostawie- książka sanitarna pojazdu do wglądu przy każdej dostawie - potwierdzenie aktualnych badań weterynaryjnych,- przestrzegał zasad higieny żywności określonych w przepisach ustawy.10. Wykonawca obowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznego raportu z wykonania umowy. 10.1. Raport miesięczny z wykonania umowy powinien zawierać :10.1.1. Rodzaj dostarczonego asortymentu.10.1.2. Ilość dostarczonego asortymentu.10.1.3. Wartość łączna dostarczonego w danym miesiącu asortymentu.10.1.4. Forma przesłania raportu z miesięcznego wykonania umowy :10.1.4.1. W formie elektronicznej na adres: m.zasada@uzdrowisko.kolobrzeg.pl10.1.4.2. W formie pisemnej na adres siedziby Zamawiających.10.1.5. Termin przesłania raportu z miesięcznego wykonania umowy : 7 dni od zakończenia kolejnego miesiąca obowiązywania umowy.

DPZ.271.09.2024
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3142500
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10428921 2024-04-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa warzyw i owoców mrożonych
10425956 2024-04-18
godz. 10:00
Śląskie IR-Z 5/2024 Zakup i dostawa wody mineralnej gazowanej. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naturalna woda mineralna gazowana w butelce PET 500 ml 600 szt.
10456422 2024-04-22
godz. 10:30
Pomorskie Rozeznanie rynku w zakresie produkcji i dostarczenia kawy ziarnistej o dedykowanej kompozycji dla Muzeum Zamkowego w Malborku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
10432855 2024-04-22
godz. 10:30
Mazowieckie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby obsługi konferencji i spotkań w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 8/>PU/2024/ŁW
10442036 2024-04-23
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa warzyw i owoców. Dostawa warzyw i owoców 34/2024
10440413 2024-04-23
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy wody w butelkach o pojemności 0,5l, 1,5l, 5 lub 6 l. Sukcesywna dostawy wody o pojemności: 1) 0,5 litra – źródlanej lub mineralnej - nisko lub średniozmineralizowa...
10457362 2024-04-24
godz. 09:30
Mazowieckie 2233.4S.2024 Dostawy warzyw strączkowych do Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oraz Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie w Popowo Parcele PRZEDMIOT POSTĘ...
10376014 2024-04-26
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawy ryb do placówek Poznańskiego Zespołu Żłobków Dostawy mrożonych ryb do placówek Poznańskiego Zespołu Żłobków. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawarto w Formular...
10380425 2024-04-26
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa cukru i herbaty (podział na 2 części) Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa do jednostek organizacyjnych Zamawiającego (magazynów), poniższych artykułów zwanych d...
10433189 2024-05-24
godz. 10:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa mięsa drobiowego i wieprzowego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu i SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Sukcesywna dostawa...