Przetarg 7600970 - Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu (aparatu)...

   
Analizuj Zamówienie 7600970 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu (aparatu) wspierającego pracę chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek
wewnątrzgałkowych (DFP.271.108.2020.SP)
Numer referencyjny: DFP.271.108.2020.SP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu (aparatu) wspierającego pracę chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych - 1 sztuka.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139332-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 11:00,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33124100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się