Przetarg 7598455 - Dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed oraz...

   
Analizuj Zamówienie 7598455 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed oraz wyposażenia drobnego
Numer referencyjny: P/31/IW/20

przedmiotem zamów
ienia jest dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed oraz wyposażenia drobnego. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: część I - dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed; część II - dostawa reduktorów do butli tlenowych; część III - dostawa drobnego sprzętu medycznego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed
przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa Indywidualnych Pakietów Medycznych IPMed; wielkość i zakres dostawy zgodnie z SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa reduktorów do butli tlenowych
przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa reduktorów do butli tlenowych; wielkość i zakres dostaw zgodnie z SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: dostawa drobnego sprzętu medycznego
przedmiotem zamówienia w części III jest dostawa drobnego sprzętu medycznego; wielkość i zakres dostawy zgodny z SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540135988-N-2020 z dnia: 2020-07-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
28.07.2020
W ogłoszeniu powinno być:
30.07.2020UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138849-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
30.07.2020
W ogłoszeniu powinno być:
03.08.2020
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33100000, 33140000, 33141620
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się