Przetarg 10066436 - Dostawa i zakup mini ciągnika z kabiną oraz z osprzętem w...

   
Analizuj Zamówienie 10066436 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i zakup mini ciągnika z kabiną oraz z osprzętem w ramach projektu : Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu ro
zszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”..

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mini traktora wraz z osprzętem do wykonywania prac porządkowych tj.: (zamiatarką, pługiem, przyczepką, kosiarką, odkurzacz) dla Gminy i Miasta Ulanów .

I.270.90.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00493776/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2) Przed zmianą:
15
Po zmianie:
20,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3) Przed zmianą:
15
Po zmianie:
20,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4) Przed zmianą:
Termin realizacji zamówienia
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4) Przed zmianą:
inne.
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 4) Przed zmianą:
10
Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:05
Po zmianie:
2023-11-21 09:05
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne, maszyny i sprzęt rolniczy
kody CPV 16700000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne , maszyny i sprzęt rolniczy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10120133 2023-12-15
godz. 11:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. DOSTAWA 0 ZSYP U99.471 DWUKIERUNKOWY LAROX
10126407 2023-12-15
godz. 12:00
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ BOBROWNIKI SP. Z O.O. W BOBROWNIKACH Zakup agregatu uprawowo-siewnego
10109027 2023-12-15
godz. 12:00
RAMB SP. Z O.O. Dostawa elementów maszynowych (bębny i napędy)
10117789 2023-12-15
godz. 12:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Modernizacja wybranych urządzeń rozładunkowych węgla EC Wrocław Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ
10138557 2023-12-18
godz. 10:00
GRUPA KAPITAŁOWA ECO Konserwacja wywrotnicy wagonowej WWB-90.15 oraz ładowarko-zwałowarki ŁZKS-125 w ECO S.A Oddział w Opolu ul. Harcerska 15
10141571 2023-12-19
godz. 14:30
POLREGIO S.A. Zapytanie o informację cenową na dostawę cewek do elektrycznych silników trakcyjnych
10142128 2023-12-27
godz. 10:00
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarki 3D na potrzeby Szkół ZDZ w Kielcach.
10140214 2023-12-28
godz. 13:00
HUTA STALOWA WOLA S.A. Modernizacja transportu wewnętrznego - zakup ciągnika
10116737 2023-12-29
godz. 12:00
TELE-FONIKA KABLE 130005745 Hot measuring gauge in two axes PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Hot measuring gauge in two axes. Hot measuring gauge in two axes to Wielicka 114 Street, Kraków, Poland 1 szt.
10131043 2024-01-05
godz. 12:00
URZĄD GMINY STAROŹREBY Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości. Przedmiotem zamówienia jest dostawa poj...