Przetarg 10066436 - Dostawa i zakup mini ciągnika z kabiną oraz z osprzętem w...

   
Analizuj Zamówienie 10066436 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i zakup mini ciągnika z kabiną oraz z osprzętem w ramach projektu : Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu ro
zszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”..

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mini traktora wraz z osprzętem do wykonywania prac porządkowych tj.: (zamiatarką, pługiem, przyczepką, kosiarką, odkurzacz) dla Gminy i Miasta Ulanów .

I.270.90.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00493776/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2) Przed zmianą:
15
Po zmianie:
20,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3) Przed zmianą:
15
Po zmianie:
20,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4) Przed zmianą:
Termin realizacji zamówienia
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4) Przed zmianą:
inne.
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 4) Przed zmianą:
10
Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:05
Po zmianie:
2023-11-21 09:05
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne, maszyny i sprzęt rolniczy
kody CPV 16700000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne , maszyny i sprzęt rolniczy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10298967 2024-03-12
godz. 12:00
Łódzkie Zakup zaworu dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa zaworu dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z Opisem przedmiot...
10297078 2024-03-13
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce. Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja i konserwacja unikatowej młocarni wąskomłotnej, wpisanej...
10291413 2024-03-14
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa przepustnic, siłowników, części zamiennych zabudowanych na instalacji SUW w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
10292372 2024-03-14
godz. 13:30
Świętokrzyskie Remont prasy hydraulicznej nr inw.4210/1081 typ: PHWn-40 zlokalizowanej w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8,26-110 Skarżysko-Kamienna.
10292792 2024-03-15
godz. 10:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą przecinarki plazmowej
10287843 2024-03-15
godz. 10:00
Wielkopolskie Zakup 2 szt. przyczep do przewozu słomy w kostkach o następujących parametrach i wyposażeniu: ® ładowność nie mniejsza niż 14 ton, • długość skrzyni ładunkowej minimum 7,50 m,...
10263800 2024-03-21
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności trzeciego poziomu utrzymania wraz z obsługą techniczną kompletnych zespołów napędowych spalinowych pojazdów szynowych
10275133 2024-03-22
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługa serwisowania wraz z wzorcowaniem urządzeń przenośnych do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcotest AlcoSensor IV. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa...
10297970 2024-03-22
godz. 11:00
Śląskie Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1
8595275 2024-03-29
godz. 12:00
Mazowieckie Dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 z wersją Baseline 3.4.0 lub nowszą wraz z systemem GSM-R na 10 lokomot...