Zlecenie 8977232 - „Dostawa i zakup – dwóch listew kierownicy, bez szyny...

   
Zamówienie 8977232 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-14
przedmiot zlecenia
„Dostawa i zakup – dwóch listew kierownicy, bez szyny tocznej i koziołków do rozjazdu 60E1 RzP 1:9 R-300 dł. 7,0 m na podr
ozjazdnicach strunobetonowych (kierownica P/P, prawa, kierunek zwrotny)”.

Dostawa i zakup dwóch fabrycznie nowych listew kierownicy. Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Sekcji Eksploatacji 46-200 Kluczbork, ul.Wołczyńska 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w OPZ. Do realizacji zamówienia, zastosowanie mają zapisy ujęte w Ogólnych Warunkach Udzielania Zamówień (OWU), stanowiący załącznik nr 1 do zamówienia. Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć w formie skanu n/w dokumenty: 1) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego (zał. nr 3). 2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (zał. nr 4). 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z powodu sankcji - agresja na Ukrainę (zał. nr 5). Odbiory dostaw odbędą się na podstawie Protokołu zdawczo - odbiorczego (zał. nr 2 do zamówienia) dostarczane wyroby muszą muszą posiadać Świadectwo Głównego Inspektora Kolejnictwa (lub Urzędu Transportu Kolejowego) dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego. Wykonawca wraz z dostawą zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności z typem oraz karty gwarancyjne
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9020302 2022-07-14
godz. 09:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIDNICY 1. Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Świdnicy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.” 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawier...
9017273 2022-07-14
godz. 10:00
POLREGIO S.A. Naprawa zestawów kołowych wraz z wymianą kół monoblokowych w SA109-009
9008290 2022-07-14
godz. 12:00
TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. Instalacja wagi taśmowej na przenośniku skośnym z surowcowni na kalcynownię w zakładzie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Nowym Sączu
9020462 2022-07-15
godz. 00:00
URZĄD MIASTA RYBNIK Dostawa motopompy pożarniczej przenośnej M16/8 ze świadectwem dopuszczenia CNBOP oraz dwóch motopomp szlamowych.
9019975 2022-07-15
godz. 10:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Zakup i dostawa zaworów, przepustnic i zasuw 7 pozycjj - łącznie 10szt
9002816 2022-07-15
godz. 14:00
POLREGIO S.A. Dostawa filtrów do taboru kolejowego.
9005724 2022-07-25
godz. 10:00
PGNIG TERMIKA S.A. Modernizacja pomp sieciowych w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie Numer referencyjny: 22DOZZ168 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego moderniza...
8995892 2022-07-25
godz. 23:59
GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB S.A. Wdrożenie na rynek nowego produktu, narzędzi i części do maszyn klasy SUPER WEAR RESISTANCE Sprzęt kontrolno-pomiarowy – 1 kpl. Specyfikacja/Minimalne parametry: - suwmiarka z zakres...
9017197 2022-07-27
godz. 11:00
CIECH S.A. Wykonanie remontu pompy K400 produkcji KSB o numerze technologicznym B3.3202G w ZP Inowrocław
9015162 2022-08-02
godz. 09:30
KOLEJE MAZOWIECKIE-KM SP. Z O.O. Naprawy w poziomie utrzymania P4 spalinowych autobusów szynowych serii VT627 II Numer referencyjny: MWZ5.27.72.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4...